Forskningsenheden NEXT

Forskningsenheden - part of NEXT Partnership

Forskningsenheden er en del af NEXT samarbejdet. NEXT er en del af et offentlig-privat samarbejde indenfor klinisk forskning, og har til formål at styrke og fremme tidlig klinisk forskning i Danmark, og dermed gøre Danmark til et foretrukket land for lægemiddelindustrien at køre tidlig klinisk forskning i.

NEXT-Dermatologi dækker alle 5 dermatologiske afdelinger i Danmark (Gentofte-, Roskilde-, Odense-, Århus- og Bispebjerg hospital) og varetager fase I-II studier indenfor alle former for dermatologiske og venerologiske sygdomme samt sårheling på både børn og voksne.

De enkelte afdelinger råder over en række behandlings- og diagnosticeringsteknikker bl.a. Fotodynamisk behandling (PDT), medicinsk lysbehandling med ultraviolet lys, laserkirurgi, confokal mikroskopi, ultralyd og OCT-scanning.
Kristine Pedersen

Derfor er vi en effektiv og attraktiv samarbejdspartner

Karakteristika ved NEXT-Dermatologi er, at der er prioritering, erfaring og ressourcer til at køre kliniske forsøg. Studierne kører i overensstemmelse med gældende national lovgivning, internationale forskningsstandarder og Good Clinical practive (GCP).

  • Hurtig og effektiv rekruttering
  • Høj forskningsmæssig kvalitet
  • Omkostningseffektive
  • Etisk forsvarligt forskningspraksis
  • Udvikling af administrative systemer og databaser til kliniske forsøg
  • Kompetenceudvikling indenfor klinisk dermatologiskforskning
  • Opsporing og udvikling af nye forskningsområder.
  • Høj faglighed

De kliniske forskningsenheder er tæt forankret i de kliniske afdelinger og har et unikt overblik over de enkelte protokoller og eksperimentelle behandlinger.

Rammebetingelser for forskning i Danmark

Rammebetingelserne for at gennemføre kliniske forsøg i Danmark er gode. Selv om vi er et lille land, og den potentielle patientpopulation dermed sætter en naturlig begrænsning på antallet af forsøgspatienter, der kan rekrutteres, så er der en række øvrige rammebetingelser, der er meget gunstige.

Den danske befolkning er meget homogen, og set i international sammenhæng er danskerne generelt positivt indstillede over for at deltage i videnskabelige forsøg. Årligt deltager ca. 100.000 danskere i sundhedsvidenskabelige forsøg, spørgeskemaundersøgelser eller lignende. Ligeledes eksisterer der i Danmark meget omfangsrige og betydelige sundhedsstatistiske registre og biobanker. Vi har en stærk dansk epidemiologisk forskningstradition. Dette giver unikke muligheder for at gennemføre klinisk forskning i Danmark. 

Kontaktoplysninger

NEXT-Derma sekretariat/Forskningsenheden:
Stine Ørts Pedersen
Tlf.: +45 21 29 93 49
Stine.Oerts.Pedersen@regionh.dk
Dermatologisk afdeling D/S
Bispebjerg Hospital

Redaktør