Information om indlæggelse på D21

Kort om døgnafsnittet​

 • ​​​Døgnafsnittet er en del af Hudafdelingen, der også har 2 ambulatorier, D40 og D41. Hudafdelingen modtager patienter fra hele landet, Grønland og Færøerne.
 • I døgnafsnittet er der plads til 15 døgnpatienter.
 • Personalet består af sygeplejersker, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter, læger, portører, fysioterapeut, socialrådgiver, sekretærer, samt køkken- og rengøringsassistenter.

Din indlæggelse på D21

Når du møder til indlæggelse på afdelingen, vil du blive modtaget af en sygeplejerske. Hun vil anvise dig en seng og vise dig rundt i afdelingen.

I løbet af dagen vil den vagthavende læge optage journal på dig. Heri indgår undersøgelse af dig samt ordination af foreløbig behandling og evt. supplerende undersøgelser. Derefter behandler sygeplejersken din hud og taler med dig om de foreløbige planer for indlæggelsen.

​Den næste dag vil den ansvarlige overlæge, eller en stedfortræder, undersøge dig og lægge en behandlingsplan.


​Dine kontaktpersoner under indlæggelsen

Under din indlæggelse vil din lægefaglige kontaktperson være overlæge Hanne Fogh. Du tildeles også en kontaktsygeplejerske første dag efter indlæggelsen.

Vi tilstræber, at det er en fast gruppe af sygeplejersker, som varetager din pleje og behandling.

Når din kontaktsygeplejerske er på dagarbejde, vil vi tilstræbe, at det er hende, der varetager din pleje.


​Behandling af din hud

I begyndelsen af indlæggelsesperioden vil din hud blive behandlet af sygeplejepersonalet, men det er afdelingens mål, at du selv bliver i stand til at varetage behandlingen af din hud. Din sygeplejerske vil undervise og vejlede dig i at behandle dit aktuelle hudproblem.


​Dagens forløb

 • Tidligt om morgenen vil nattevagten kontrollere dit blodtryk, din puls og temperatur.
 • Inden morgenmaden har du mulighed for at benytte badeværelserne.
 • Fra 8.00-8.30 serverer personalet morgenmad i dagligstuen.
 • ​Efter kl. 9.00 vil din sygeplejerske planlægge dagen sammen med dig. I planlægningen tages der hensyn til din behandling, stuegang og evt. undersøgelser.
 • Lys-, tjære- og badebehandlinger foregår i vores ambulatorium. Øvrige behandlinger foregår på sengeafsnittet.
 • ​Vi forventer, at du deltager i den daglige pleje i det omfang, du kan. Du bedes selv hente dine drikkevarer, lægge dit vasketøj i kurven til snavsetøj, rede seng og skifte sengetøj.
 • Kl. 12.00 serveres der frokost. Herefter har du mulighed for at tage en middagslur.
 • Kl. 14.00 skal du igen have kontrolleret dit blodtryk, din puls og temperatur. Derfor bedes du opholde dig på din stue på dette tidspunkt af dagen.
 • Kl. 15.00 møder aftenpersonalet.
 • Kl. 17.30 serveres der aftensmad.
 • ​Kl. 20.00 begynder personale med hudbehandlinger. 
 • Kl. 23.00 møder nattevagten.

Om aftenen samt i weekender og på helligdage er der ikke planlagt stuegang og undersøgelser, derfor er der færre sygeplejersker på afdelingen.


​Stuegang

Der er stuegang mindst 1 gang om ugen. Så vidt det er muligt, deltager din sygeplejerske i stuegangen.

Stuegangen foregår i et separat lokale i tidsrummet kl. 9.00-12.00. Du vil få angivet et mere præcist tidspunkt af din sygeplejerske.


​Måltider i løbet af dagen

Kl. 08.00 - 8.30 morgenmad.

Kl. 12.00 frokost, som består af varm mad.

Kl. 14.30 kaffe og te med boller.

Kl. 17.30 aftensmad, som består af suppe og smørrebrød.

Kl. 19.30 kaffe og te med sandwich.

 • Dagens menu kan ses på opslagstavlen overfor køkkenet.
 • Alle måltider serveres i dagligstuen, men du er velkommen til at tage maden med ind på din stue, hvis du ønsker det.
 • For at sikre god hygiejne er det kun personalet, der må tage fra buffetvognen.
 • ​Du er velkommen til at tage drikkevarer fra vognen i dagligstuen. Du bedes anvende hånddesinfektionsmiddel, før du tager drikkevarer eller noget fra kaffevognen.
 • ​Hvis du har brug for en særligt sammensat kost, skal den lægeordineres og være inden for hospitalskøkkenets sortiment.

​​

Rygning, alkohol og euforiserende stoffer

Det er ikke er tilladt at ryge, indtage alkohol eller bruge euforiserende stoffer på afdelingen. Overtrædelse af dette forbud vil medføre udskrivelse.

Hvis du møder på afdelingen påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, vil det ligeledes medføre udskrivelse.

Hvis du ønsker hjælp til rygestop, alkoholafvænning eller afvænning af et stofmisbrug, kan vi tilbyde behandling med nikotinplaster, antabus eller metadonbehandling.

Afdelingen kan også henvise til Alkoholcentret, som ligger 4 steder i København:

 • Hans Bogbinders Allé 3, indgang 2
 • Rådhuspladsen 77, 2. sal
 • Ørnevej 18, 1. sal
 • Toftegårdsplads, Gl. Køge Landevej 1-3


Andre praktiske oplysninger

 • ​​Beklædning: Af hygiejniske grunde beder vi dig medbringe sko til indendørs brug. Du er velkommen til at bruge dit eget tøj, mens du er på afdelingen. Hvis du er i tjærebehandling, anbefaler vi dog, at du bruger det tøj, vi har, da tjære misfarver tøjet.

 • ​Beskæftigelse: Der er mange ledige stunder, når man er indlagt, så det er en god ide at medbringe bøger, håndarbejde, Ipod, Ipad, bærbar pc eller anden beskæftigelse. Der er mulighed for gratis adgang til Internettet via egen PC. Spørg sygeplejersken, som vil udlevere en vejledning og en kode, så du kan logge dig på nettet.Vi har ikke særlig meget legetøj på afdelingen, så dit barn må gerne medbringe sit eget legetøj.

 • ​Besøgstider: Du er altid velkommen til at få besøg af​ dine pårørende på afdelingen. Vi har ingen faste besøgstider. Spørg personalet på afdelingen, hvis du er i tvivl om noget angående besøg​. Af hensyn til dine medpatienters behov for ro og hvile anvendes dagligstuen til besøg.

 • Fjernsyn og radio: I dagligstuen er der fælles fjernsyn, som du kan benytte efter aftale med personale og medpatienter. På sengestuerne er der fjernsyn og radio, som du kan benytte ved hjælp af høretelefoner. Hvis du ikke har høretelefoner, der egner sig til systemet, kan du købe dem i kiosken, som ligger i forhallen i opgang 60. Prisen for høretelefoner er ca. 60 kr. Ved brug af fjernsyn bedes du tage hensyn til medpatienter. Fjernsynet skal være slukket kl. 22.00, med mindre du har aftalt andet med dine medpatienter.

 • ​Kiosk: Bispebjerg Hospital har en kiosk i forhallen i opgang 60.
  Kiosken har åbent: 
  Mandag – fredag kl. 8.00 – 18.00.
  Weekend kl. 12.00 – 16.00.
  Lukket alle helligdage.
  Kioskvognen kommer på afdelingen hver mandag og torsdag.

 • ​Patientrettigheder: Ved indlæggelsen får du udleveret pjecen 'Patientrettigheder'. I pjecen kan du læse om dine rettigheder, herunder:
  • Krav på information
  • Samtykke til behandling
  • Aktindsigt i journalen
  • Livstestamente
  • ​Klageadgang

 • Patientvejleder: Når du er indlagt, er afdelingens personale normalt de nærmeste til at hjælpe, vejlede og besvare dine spørgsmål. Er der problemer, som du ikke kan løse sammen med personalet, kan du henvende dig til hospitalets patientvejleder, som hedder Annelise Andreasen. Du kan også henvende dig efter udskrivelsen. Annelise har kontor i opgang 20C. Hendes tlf.nr. er 3866 6632.

 • ​Post: Post udbringes i løbet af dagen. Hvis dine egne aviser og tidsskrifter omadresseres til afdelingen under indlæggelsen, udbringes de sammen med den øvrige post.
  Afdelingens postadresse er:
  Afdeling D21
  Bispebjerg Hospital
  Bispebjerg Bakke 23
  2400 København NV

 • Præst og religion: Hvis du ønsker det, kan du og dine pårørende komme til at tale med hospitalets præst Karsten Flemming Thomsen. Karsten træffes tirsdag-fredag på tlf. 35 31 63 85 eller 26 37 11 68​. Tilhører du en anden religion eller kirkesamfund, kan du bede personalet på afdelingen om at formidle kontakt.​​​​​​​

 • Værdigenstande: Hospitalet kan ikke påtage sig ansvar for medbragte værdigenstande. Undgå derfor at medbringe større pengebeløb, bankbøger og lignende, idet hospitalet ikke har erstatningsansvar. Du har mulighed for at låse dine ting inde i et skab på din stue. Vi anbefaler, at du bærer nøglen på dig.

 • ​​Din oplevelse af indlæggelsen: For at vi kan give dig og andre patienter en god pleje og behandling, vil vi meget gerne have din mening om indlæggelsen. Du er velkommen til at henvende dig til afdelingssygeplejerske Anne Mikkelsen.

Find mere information i afdelingens patientinformationer​​.


​Venlig hilsen

Hudafdelingen
Sengeafsnit D21


Redaktør