Allergi

Allergi eller overfølsomhed er en uhensigtsmæssig reaktion fra kroppens side på stoffer, som egentlig er ufarlige. Undertiden er immunsystemet inddraget i processen, og så kaldes reaktionen en allergi. Hvis det ikke er tilfældet,​ taler man om en toksisk reaktion eller om intolerans. Symptomerne er ofte de samme.

Overfølsomhedsreaktioner i huden kan være:

  • Allergi over​for st​offer, som huden er i direkte kontakt med (kontaktallergi).
  • Allergi overfor stoffer, som man er i indirekte kontakt med via miljø (f.eks. støvmider), indåndingsluft (f.eks. pollen) fødemidler eller medicin.

Symptomer på denne form for allergi kan være nældefeber, høfeber eller astma, og optræder meget hurtigt efter udsættelsen for stoffet (Type I-allergi eller straksreaktion).

Undersøgelser for overfølsomhed omfatter: lappeprøver, priktest, provokationstest og blodprøver.
Redaktør