Henvisning til Stressreduktionsklinikken


Henvisning fra egen læge

Du skal have en henvisning fra din egen læge til Arbejds-og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Du kan eventuelt blive henvist via din fagforening eller din arbejdsplads.

Stresset på grund af arbejde

Du skal først og fremmest være stresset på grund af dit arbejde for at du kan komme i behandling hos os. Det må ikke være private årsager, der er årsag til dine stresssymptomer, og du må ikke være alvorligt syg af anden sygdom, hverken fysisk eller psykisk.

Din læge kan finde henvisningskriterierne på vores hjemmeside. 

Første samtale er med en arbejdsmediciner

Du får sædvanligvis tid indenfor en måned og første samtale er med en arbejdsmediciner. På første møde klarlægger arbejdsmedicineren sammen med dig dit forløb, hvad der belaster dig, og om du har befov for et forløb.

Hvis du har behov for et forløb, og hvis du kan indgå i en gruppebehandling, får du tid hos en psykolog. 

Du skal også have taget blodprøver for at udelukke fx stofskiftelidelse som årsag til symptomerne.

Anden samtale er med en psykolog

Har du fået en tid hos en psykolog, vurderer denne, om gruppebehandling er det rigtige for dig, og om dine forventninger og behov kan imødekommes.

Dine symptomer eller situation kan betyde, at du hellere skal i behandling et andet sted, fx henvises til en behandlingspakke i psykiatrien for depression eller belastningsreaktion.

Redaktør