Behandlingstilbud til arbejdsrelateret stress

​ved Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg​.

​Som del Region Hovedstadens indsats områder i fht. psykisk sundhed oprettes der 1. oktober 2015 en Stressreduktionsklinik til behandling af arbejdsrelateret stress.

Praktiserende læger kan henvise patienter til behandling efter følgende kriterier:

Inklusionskriterier

  1. Arbejdsrelateret stresstilstand og højst 3 måneders arbejdsløshed
  2. Tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne deltage i behandlingen
  3. Motivation for behandling, herunder forståelse af mødepligt og vigtigheden af udførelse af hjemmearbejde for optimalt udbytte

Eksklusionskriterier

  1. Anden igangværende stressbehandling som ikke bliver afsluttet indenfor 1-2 mdr. fra henvisningstidspunktet
  2. Anden alvorlig psykiatrisk lidelse, fx skizofreni eller personlighedsforstyrrelser
  3. Patienter med PTSD eller psykiske symptomer efter mobning
  4. Misbrug af alkohol eller psykoaktive stoffer
  5. Betydende somatisk sygdom, der kan være årsag til stresstilstanden
  6. Hvis selve problemstillingen har rod i private forhold, er der ikke tale om arbejdsbetinget stress, selvom dette kan medføre uoverkommelighedsfølelse i forhold til arbejdet. Disse patienter falder ikke indenfor målgruppen for stresshåndteringstilbuddet.

Efter henvisning til Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling foretages en arbejdsmedicinsk udredning med fokus på beskrivelse af livs- og arbejdsforløb, symptombillede, differentialdiagnoser og afdækning af årsagsfaktorer i og uden for arbejdet. Såfremt der vurderes at være tale om overvejende arbejdsrelateret stress foretages eventuelt anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen, og ved behov henvises patienten internt til samtale med psykolog. Her afklares det, hvorvidt patienten vurderes at kunne profitere af behandlingstilbuddet, og patienten kommer på venteliste til næste ledige forløb.

Behandlingstilbuddets indhold

Behandlingsforløbet vil foregå i gruppe med 10-14 deltagere og en psykolog. Gruppen mødes én gang om ugen i 9 uger. Møderne varer 2½ time og ligger indenfor alm. dagarbejdstid. Desuden vil der være mulighed for enkelte individuelle samtaler med fokus på tilbagevenden til arbejdet samt dialog med arbejdspladsen.

Selve behandlingen består af evidensbaserede metoder inden for kognitiv adfærdsterapi og mindfulness, der gennem omfattende forskning har vist sig virksomme over for symptomer på stress, angst og depression. Der psykoedukeres i stressens fysiologi, arbejdsrelateret stress og sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og adfærd. Desuden arbejdes der med at træne opmærksomheden gennem en række praktiske øvelser såsom liggende kropsscanning, simple yogaøvelser og siddende meditationer.

Henvisning via CVI, påfør henvisningen: Vurdering af arbejdsrelateret stress mhp stressreduktion​

Kontaktinformation

Bispebjerg Hospital:
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling , tlf.  3863 6172

Overlæge Nanna Eller​

Redaktør