Arbejdsrelateret stress


Stress er ikke en sygdom, men forskellige fysiske og psykiske symptomer, som du kan opleve, når du stilles overfor flere og højere krav, end du kan magte. Eller når du løber ind i problemer, du ikke kan overskue eller se en løsning på.

Hvis der ikke er anden forklaring på symptomerne, og symptomerne har god sammenhæng med oplevelser på arbejdspladsen, tales der om arbejdsrelateret stress.

Stresssymptomer

Typiske stresssymptomer er problemer med:

  • Nattesøvnen
  • Tankemylder
  • Hukommelse og koncentration
  • Tristhed og irritabilitet
  • At mærke hjertet banke
  • Trykken for brystet
  • Mavesmerter
  • Uoverkommelighedsfølelse

Selvom symptomerne kan være langvarige og medføre sygefravær, kommer man næsten altid ovenpå igen.

Når du er stresset

Tal med andre om din situation og få hjælp til at strukturere og prioritere din dagligdag.

Det kan være nødvendigt med en sygemelding. Nogle har brug for en fuldtidssygemelding. For andre kan deltidssygemelding og ændring af arbejdsopgaver være en god løsning.

De fleste har gavn af daglig motion, f.eks. en rask travetur, cykeltur eller træning af forskellig slags.

Du kan også have glæde af et samtaleforløb hos en psykolog med viden og erfaring indenfor stress, ligesom Mindfulnessmeditation har effekt ved stress.

Redaktør