Workplace Bullying, Depression & Cortisol

​En del af Modena-projektet​

Omkring 8 % af danske lønmodtagere har inden for det seneste år har været udsat for mobning på arbejdspladsen, og 1-2 % oplyser, at mobning finder sted ugentligt eller hyppigere. Projekts formål var at undersøge, om mobning medfører øget risiko for udvikling af depression, og om mobning fører til ændring i stress-hormon balancen.

Undersøgelsens deltagere stammede fra PRISME-projektet​ og Virksomhedsprojektet ”Samarbejde og Arbejdsklima”.  

Vi identificerede 147 nye tilfælde af depression og fandt en øget risiko for depression og depressive symptomer blandt deltagere som rapporterede at have været udsat for mobning af og til/ofte. Vi fandt ingen sammenhæng mellem udsættelse for mobning og depression eller depressive symptomer i den del af analysen, hvor vi målte mobning på arbejdspladsniveau. Ligeledes fandt vi ingen sammenhæng mellem langvarig mobning og forandringer i kortisol, eller forskelle i kortisol ved lav fysisk aktivitet blandt mobbede og ikke mobbede.

Projektet bekræfter således tidligere undersøgelser og viser at selvrapporteret mobning i arbejdslivet giver en øget risiko for depression. Imidlertid kunne vi ikke i vores analyser på arbejdspladsniveau ikke understøtte samme fund. Derudover var vi ikke i stand til at understøtte sammenhængen mellem udsættelse for mobning og forandringer i kortisol.​

Maria Gullander, Master of Public Health, har i 2014 forsvaret sin ph.d.-afhandling om projektet. Læs mere om Maria Gullanders ph.d.-afhandling her

Øvrige projektdeltagere:

Jens Peter Bonde og Jane Frølund Thomsen fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital, Henrik Kolstad og Morten Vejs Willert fra Arbejdsmedicinsk klinik i Århus, Annie Høgh fra Psykologisk Institut ved Københavns Universitet, Åse Marie Hansen og Roger Persson fra NFA og Ole Mors fra Center Psykiatriskforskning ved Risskov. 

Projektet blev finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden​

Redaktør