2014-09-29 Ph.d.-afhandling af Maria Gullander, Master of Public Health

​Workplace Bullying, Depression & ​Cortisol

​​Afhandlingen konkluderer, at selvrapporteret mobning i arbejdslivet gav en øget risiko for depression, men at udsættelse for mobning ikke medførte forandringer i kortisol.

Forsvaret fandt sted den 29. september 2014 kl. 13.00

i Auditoriet, Bispebjerg Hospitals Uddannelsescenter, Tuborgvej 235, 2400 København NV.

Dansk resumé:

Formålet med ph.d.-projektet var at undersøge sammenhængen mellem udsættelse for mobning i arbejdslivet, risiko for depression, og forandringer i niveauet af stresshormonet kortisol i et longitudinelt design.

Vi identificerede 147 nye tilfælde af depression og fandt en øget risiko for depression og depressive symptomer blandt deltagere som rapporterede at have været udsat for mobning af og til/ofte. Vi fandt ingen sammenhæng mellem udsættelse for mobning og depression eller depressive symptomer i den del af analysen, hvor vi målte mobning på arbejdspladsniveau. Ligeledes fandt vi ingen sammenhæng mellem langvarig mobning og forandringer i kortisol, eller forskelle i kortisol ved lav fysisk aktivitet blandt mobbede og ikke mobbede.

Projektet bekræfter således tidligere undersøgelser og viser at selvrapporteret mobning i arbejdslivet giver en øget risiko for depression. Imidlertid kunne vi ikke i vores analyser på arbejdspladsniveau ikke understøtte samme fund. Derudover var vi ikke i stand til at understøtte sammenhængen mellem udsættelse for mobning og forandringer i kortisol.​


Academic advisors

Jens Peter Bonde, Bispebjerg Hospital, Dept. of Occupational and Environmental Medicine

Åse Marie Hansen, University of Copenhagen, Dept. of Public Health

Annie Høgh, University of Copenhagen, Dept. of Psychology

 

Assessment Comitee

Rikke Lund, University of Copenhagen (Chair)

Anne Helene Garde, National Research Centre for the Working Environment

Judith Sluiter, University of AmsterdamRedaktør