Fysiologiske biomarkører for kronisk stress

Physiological stress reactions: Intervention of psychosocial work environment – distress and rehabilitation

Omfanget af stress og sygdomme forårsaget af stress er stigende og forventes at ville påvirke en stor del af befolkningens sygelighed i de kommende årtier. Der er derfor brug for udvikling af redskaber til vurdering af risiko for sygdom som følge af kronisk stress og til forebyggende indsatser.

 

 

Den ene del af afhandlingen handlede om omstruktureringer på arbejdspladsen, idet en omfattende omstrukturering på det kommunale område blev effektueret i Danmark d. 1. januar 2007. Der blev i indsamlet blodprøver og spørgeskemaer i 2006 og 2008 fra 359 personer ansat i administrationen i fem kommuner og to amter. Nogle af deltagerne var ansat i kommuner eller amter, der fusionerede med andre (fusionsgruppen) og andre deltagere fik nyt job uden for det kommunale område i løbet af omstruktureringen (nyt job-gruppen). Desuden var der en kontrolgruppe, som ikke var udsat for ændringer. Vi analyserede ændringer i 13 forskellige fysiologiske markører i blodet og ændringer i deltagernes egne oplevelser af det psykiske arbejdsmiljø og stress.

Den anden del af studiet handlede om stressbehandling. Her blev inkluderet 106 personer med arbejdsrelateret stress. De gennemførte et stressbehandlingsprogam over 3 mdr. med signifikant bedring af psykologiske stressmarkører. Deltagerne udfyldte spørgeskemaer og fik taget blodprøver før og efter behandling. 

 

Læge Rikke Hinge Carlsson ​har i 2015 forsvaret sin ph.d.-afhandling over projektet. Læs mere om ph.d.-afhandlingen her​

Øvrige deltagere/samarbejdspartnere:

Seniorforsker, dr. med. Bo Netterstrøm, Morten Blønd, Martin L. Nielsen og Nanna Eller

Redaktør