Urin opsamlet over 24 timer, undersøgelse af

Du kan i denne pjece læse om undersøgelse af urin opsamlet over 24 timer.

Derfor skal du opsamle din urin

Du skal i et døgn opsamle din urin i en plastikdunk, da urinen skal undersøges for udskillelse af et eller flere stoffer.

Sådan forbereder du dig

Planlæg så vidt muligt opsamlingen, så du kan aflevere plastikdunken samme dag, som opsamlingen afsluttes. Kvinder skal ikke samle urin, når de har menstruation.

Sådan opsamler du din urin

Du har fået udleveret én eller to 2,5 liters plastikdunke af den afdeling, som har bestilt undersøgelsen. Nogle af dunkene indeholder syre som konserveringsmiddel og du skal derfor passe på, at du eller dine pårørende ikke kommer i kontakt med dunkens indhold. Du må aldrig lade vandet direkte i dunken, da syren kan sprøjte op og give ætsninger. Du skal bruge et rent bæger eller lignende til at lade vandet i og hælde fra.

Start på urinopsamlingen

  • Du kan begynde at opsamle din urin om morgenen. Gå på toilettet for at tømme blæren helt. Denne urin skal ikke i plastikdunken, men du skal skrive dit CPR-nummer, dato og tidspunkt på den tomme dunk.
  • Du skal nu opsamle al din urin i et døgn.
  • Hvis dunken bliver fyldt, fortsættes urinopsamlingen i en ny dunk, som mærkes med samme dato og tidspunkt.

Slut på urinopsamlingen

  • Sidste opsamling er præcis 24 timer efter, at du var på toilettet for første gang. Det vil sige, at hvis du var på toilettet klokken 7.00, er sidste urinopsamling klokken 7.00 den næste dag.
  • Du skal notere dato og tidspunkt for sidste urinopsamling på plastikdunken.

Hvis noget går galt

Hvis der sker et uheld undervejs eller du glemmer at opsamle din urin i plastikdunken, skal du desværre begynde forfra, da resultaterne af målingerne ellers bliver upålidelige. Når du begynder forfra, skal du bruge en ny dunk. Husk at notere CPR-nummer, dato og tidspunkt på dunken.

Opbevaring af plastikdunkene

Hvis du skal opbevare en fyldt urindunk mere end et døgn, før du kan aflevere den, skal dunken stå så koldt som muligt. Anbring den for eksempel i en tætsluttende plastikpose og stil den i køleskabet.

Aflevering af plastikdunkene

Plastikdunken skal afleveres senest tre døgn efter, at urinopsamlingen er afsluttet. Den skal afleveres til den læge eller afdeling, der har bestilt undersøgelsen. 

Redaktør