Undersøgelse på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

På Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling hjælper vi dig med at finde ud af, om dine symptomer skyldes dit arbejde. Vi tilbyder også rådgivning og vejledning.

Kort om undersøgelsen

Du skal undersøges på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling. Ved undersøgelsen kan vi hjælpe med at:

  • finde ud af, om dine symptomer skyldes dit arbejde
  • forbedre dit arbejdsmiljø, hvis det er muligt
  • rejse en arbejdsskadesag
  • rådgive om dine arbejdsmuligheder fremover
  • vejlede gravide, om arbejdet udgør en risiko for graviditeten
  • finde løsninger, så du kan fortsætte med at arbejde.

Du skal forvente at være på hospitalet i ½ - 1 ½ time i forbindelse med undersøgelsen.

Vigtig forberedelse

Udfyld skema på Min Sundhedsplatform

Inden du møder op til din undersøgelse på hospitalet, skal du udfylde et skema på www.minsundhedsplatform.dk. Du logger på med NemID eller MitID.

Har du ikke mulighed for at udfylde skemaet elektronisk, kan du printe vedhæftede spørgeskema, udfylde det og medbringe det til undersøgelsen. Har du problemer med at udfylde eller printe skemaet, så mød op 15 minutter før undersøgelsen. Så kan du udfylde skemaet hos os og få svar på eventuelle spørgsmål.

Udfyld den vedhæftede samtykkeerklæring

Inden du møder op til undersøgelsen, skal du udfylde den vedhæftede samtykkeerklæring og tage den med på hospitalet. Hvis ikke vi har dit samtykke, kan vi ikke udveksle oplysninger om dig til andre instanser, fx Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Samtykkeerklæringen kan ikke udfyldes elektronisk. Har du problemer med at udfylde eller printe den, så mød op 15 minutter før undersøgelsen. Så kan du udfylde den hos os og få svar på eventuelle spørgsmål.

Medbring disse ting til undersøgelsen

Du skal tage disse ting med til undersøgelsen:

  • Oplysninger om stoffer og materiale, som du mener kan være årsag til dine symptomer.
  • Resultater fra tidligere undersøgelser, også eventuelle røntgenbilleder.
  • Andre oplysninger, som kan være relevante, fx rapporter fra bygningsundersøgelser eller andet.

Kontakt os, hvis du er gangbesværet og/eller ikke kan gå på trapper

Giv os besked inden du møder op, hvis du er gangbesværet og/eller ikke kan gå på trapper. Så kan vi forberede os på, at du kommer og bestille kørsel med en trappelift.

På hospitalet 

Samtale om din sygehistorie og arbejdssituation

Din undersøgelse består primært af en samtale med en læge, der gennemgår dine symptomer, din sygehistorie, din ansættelse og din livsstil. Vi gennemgår dit arbejde grundigt, så vi kan få indsigt i, om der er noget i din arbejdssituation, der kan være årsag til dine symptomer. Lægen, der undersøger dig, bliver din kontaktperson i det videre forløb.

På baggrund af samtalen kan lægen vurdere, at vi har brug for at besøge din arbejdsplads for at kunne vurdere dine arbejdsforhold bedst muligt. Det sker kun efter, at du har givet tilladelse.

Supplerende undersøgelser

I nogle tilfælde sender vi dig til supplerende undersøgelser, fx blodprøver eller en røntgenundersøgelse. Det afhænger af dine symptomer.

Behandling foregår ved egen læge

Hvis vi vurderer, at du har brug for behandling, foregår det som regel gennem din egen læge.

Oplysninger om dit forløb

Anmeldelse af arbejdsskader

Hvis vi får mistanke om, at du er blevet syg på grund af forhold på dit arbejde, er vi forpligtet til at anmelde det som en arbejdsbetinget lidelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vi giver din læge besked

Vi sender information om resultatet af undersøgelsen til din praktiserende læge. Hvis du ikke ønsker, at din læge skal modtage besked fra hospitalet, skal du sige det til os.

Vi kan give din fagforening besked

Hvis du ønsker det, kan vi sende din journal til din fagforening.

Få mere viden

Redaktør