Thalodomid, tabletbehandling

Thalidomid er medicin, som tages i brug ved enkelte sjældne hudsygdomme, der ikke kan behandles tilstrækkeligt med anden medicin.

Hvad er Thalidomid?

Thalidomid er medicin, som tages i brug ved enkelte sjældne hudsygdomme, der ikke kan behandles tilstrækkeligt med anden medicin. Det gælder f.eks Prurigo Nodularis Hyde.

Undgå graviditet

Thalidomid er fosterbeskadigende, hvorfor sikker beskyttelse mod graviditet (P-piller eller spiral) bør anvendes af kvinder, der er i den fødedygtige 
alder.

Hvis der alligevel opstår graviditet, bør der foretages abort, da risikoen for misdannelser hos fosteret er meget høj.

Mænd i behandling skalogså bruge sikker prævention under behandlingen.

Thalidomidem og anden medicin

Thalidomide kan forstærke beroligende midler og sovemidlers sløvende virkning.

Bivirkninger

Ved behandling med Thalidomid kan der optræde bivirkninger i form af træthed, sløvhed, svimmelhed, hududslet, øget appetit, forstoppelse, menstruationsforstyrrelser, hævede ankler og mundtørhed.

Alvorlige bivirkninger

Efter nogen tids behandling (uger til måneder) kan der optræde bivirkninger fra nervesystemet i form af stikkende, prikkende og strammende fornemmelser i benene samt hænderne. Der kan også opstå nedsat følelse ved berøring og stik samt kraftnedsættelse i benene.

Hvis du får ovennævnte symptomer, skal du straks ophøre med at tage thalodomid og kontakte den læge på hudafdelingen, der har ansvaret for din behandling.

Redaktør