Teriparatidbehandling

Denne tjekliste er til dig, der skal behandles med teriparatid mod osteoporose.

Oplysningskema og tjekliste til dig, som skal i behandling med teriparatid

 • Recept på 28 stk. penne sendes til receptserveren. Recepten gælder til alle 24 måneder, som behandlingen strækker sig over. Køb én pen ad gangen.
 • Nåle og knyleboks købes på apoteket.
 • Injektionen tages om morgenen, i underhuden i maven, hvis ikke andet er aftalt.
 • Der skal gå minimum 8 timer imellem hver injektion.
 • Der skal gå minimum 16 timer fra sidste injektion til blodprøvetagning. Dette gælder for alle blodprøver, som Endokrinologisk Ambulatorium beder dig om under hele behandlingen.
 • Én pen holder til behandling i 28 dage.
 • Bestil en ny pen på apoteket ca. 1 uge før den skal hentes, da ikke alle apoteker har medicinen på lager.
 • Teriparatidpennen skal opbevares i køleskab (2-8 grader). Ved transport skal pennen opbevares i køletasken, hvor fryseelementerne holder pennen kold i 36 timer. Fryseelementerne skal opbevares i fryseren, når de ikke bruges.
 • Pennen skal altid opbevares på køl. Den skal kasseres, hvis indholdsstoffet har været under 0 grader eller over 30 grader.
 • Første blodprøvekontrol er 1 måned efter opstart efter behandlingen. Blodprøven kan du få taget på et af regionens hospitalslaboratorier. Ca. en uge efter at blod- prøven er taget, sendes der fra ambulatoriet svar til dig per brev. Denne dag må du første tage teriparatidinjektionen efter at blodprøven er taget, som nævnt tidligere.
 • Ved rejser til udlandet skal lægen fra Endokrinologisk Ambulatorium udfylde et ”rejsecertifikat”.
 • Der vil være kontroller efter 6, 12, 18 og 24 måneders behandling i vores ambulatorium.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er: ”vokseværk”, svimmelhed, kvalme og hovedpine.

Redaktør