Stort arbrok, information om

Her kan du læse om, hvordan man opererer for et stort arbrok, og hvad der taler for og imod at blive opereret.

Brok i arret efter en åben operation i bughulen opstår hos op til 20 % af patienterne. Denne komplikation skyldes brist af den stærke bindevævsplade (fascien) i bugvæggen. Derved kan bla. tarmene bule frem og lægge sig lige under huden. Arbrok kan medføre ubehag, nedsat funktion af bugmuskulaturen, smerter, sår i huden og i sjældnere tilfælde afklemning af tarmen.

Der udføres en CT-skanning for at vurdere brokkets størrelse, antallet af brok og bugmusklernes kvalitet.

Skal - skal ikke

Det kan være en god ide at blive opereret for et stort arbrok, men det er det ikke altid.

Det taler for operation, hvis

  • du har smerter fra dit brok
  • brokket forårsager sår i arret
  • brokket hæmmer dig i dit arbejde eller dine fritidsaktiviteter
  • det er kosmetisk uacceptabelt

Det taler imod operation, hvis

  • brokket ikke generer dig særligt meget
  • du har alvorlig hjerte- eller lungesygdom, eller hvis du af andre grunde har et dårligt helbred
  • du er svært overvægtig
  • du ryger
  • du drikker alkohol ud over det anbefalede

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt operation er det rigtige valg for dig, bør du måske vente og se, om du kan få hjælp til at lindre eller løse generne på anden måde. Du kan altid få foretaget en ny vurdering og ændre din beslutning. 

Lægen vil sammen med dig vurdere risikoen ved operation, der er dog to forudsætninger for operation. Du skal ophøre med rygning og have været røgfri i 6 uger, og du må ikke drikke mere end det, Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Operation

Operationen består i ét eller to trin afhængigt af, hvor brokket sidder og hvor stort det er. Begge operationstrin kan gennemføres under den samme bedøvelse.

A. Hvis brokket sidder i et ar i midtlinien

Trin 1:
De yderste musklers seneblade deles i flankerne. Dette gøres med kikkertkirurgi via to små snit nederst fortil på hver side af brystkassen. Dette indgreb medfører, at man kan samle musklerne i midtlinien ved det efterfølgende operationstrin.

Trin 2: 
Oftest foretages operationen gennem det ar, hvor brokket sidder. Hvis der tidligere er sat et net ind, fjernes dette som regel. Sammenvoksninger fra tarmene deles, så man kan komme til bugmusklernes bagside, hvor der indsættes et kunststofnet.

Bugmusklerne samles igen ved at man syr kanterne sammen. Overskydende hud og fedt fjernes, i nogle tilfælde også navlen. Der lægges et eller to sugedræn, og huden lukkes med klips.

B. Hvis brokket ikke sidder i et ar i midtlinien

Der lægges en individuel plan for operationen, som dog som regel indebærer lukning af hullet og altid forstærkning med et net.

Bedøvelse

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Denne suppleres oftest med rygbedøvelse (epidural blokade), hvilket er en fordel efter operationen af hensyn til effektiv smertebehandling. Anæstesilægen vil fortælle dig nærmere om det. Du kan også læse pjecen ”Når du skal bedøves”.

Kan der opstå komplikationer?

Ved enhver operation er der risiko for komplikationer som følge af operationen eller som følge af bedøvelsen. Alvorlige komplikationer er dog sjældne.

Sammenfald af lunger og lungebetændelse

Da der efter operation af store bugvægsbrok midlertidigt opstår et lidt højere tryk i bughulen påvirker det åndedrættet i de første dage efter operationen. Dette kan medføre lungeproblemer, som søges forebygget ved grundig lungefysioterapi efter operationen.

Smerter

Det er almindeligt, at det gør ondt et stykke tid efter operationen. Rygbedøvelse anvendes i de første 2 døgn efter operationen for at nedsætte smerterne. Endvidere anvendes paracetamol, ibuprofen og undertiden morfin i det første stykke tid.

Væskeansamling

Der, hvor brokket har dannet bulen, kan der opstå en væskeansamling (serom). Ansamlingen kan bule ud og blive hård, og næsten føles som om brokket var kommet igen. Det forsvinder oftest af sig selv over nogle måneder. Enkelte gange kræver det udtømning gennem en tynd nål.

Tarmlæsion

Der kan gå hul på tarmen. Det opdages som regel under operationen, hvor hullet syes, hvorefter operationen oftest kan fortsættes, hvis der ikke har været større spild af tarmindhold.

Kan brokket komme igen?

Risikoen for, at brokket delvis gendannes, er ca. 20%.

Hvis du vil se hvordan

Hvis du har adgang til internet, kan du se videooptagelser med forklaring af de to operationstrin på www.bispebjerghospital.dk/presse-og-nyt/viden/temaer/brok-naar-tarmene-falder-ud/Sider/Video---gigantbrok,-hele-operationen.aspx

Redaktør