Skuldersmerter

I denne pjece kan du læse om skuldersmerter, som følge af arbejdsbelastning.

Hvad er skuldersmerter?

Med skuldersmerter menes smerter udgående fra væv i og omkring skulderens led. Skuldersmerter er en hyppig tilstand i befolkningen uanset erhverv.

Hyppigste årsag til skuldersmerter er en irritationstilstand i en sene (rotator cuffsyndrom), en slimsæk (slimsækbetændelse) eller i ledkapslen (frossen skulder). En anden hyppig årsag til skuldersmerte er slidgigt i leddet mellem kravebenet og skulderbladet. I sjældnere tilfælde kan skuldersmerter skyldes påvirkning af nerver eller diskusprolaps i nakken.

Skuldersmerter kan selvfølgelig også opstå efter en ulykke, hvor skulderleddet er involveret.  

Hvorfor opstår skuldersmerter? 

Undersøgelser tyder på en øget risiko for udvikling af irritationstilstande i senerne, hvis skulderen belastes gentagne gange og samtidigt med kraftfulde skulderbevægelser, eller hvis armen holdes løftet over 60 grader gennem længere tid.

Der findes ikke sikker viden om sammenhængen mellem arbejdsmæssige forhold og de øvrige årsager til skuldersmerter, såsom slidgigt eller frossen skulder. 

Hvordan kan smerterne behandles?

Det vil afhænge af den tilgrundliggende årsag. Ved irritationstilstande forsvinder smerterne ofte af sig selv. I en kortere periode kan anvendes milde smertestillende som f.eks. Panodil og/eller Ibuprofen. I sværere tilfælde vil lægen tilbyde en blokade (indsprøjtning af inflammations-hæmmende medicin).

Generelt anbefales træning med skulderøvelser i en periode før evt. operation kan komme på tale. Ved slidgigt eller diskusprolaps er behandlingen smertestillende medicin og i nogle tilfælde operation. 

Kan jeg gå på arbejde?

Generelt anbefales, at du holder dig i gang i det omfang smerterne tillader. I de fleste tilfælde vil du kunne fortsætte med dit arbejde, men i en periode kan du have brug for aflastning fra de mest skulderbelastende arbejdsfunktioner. Kun i nogle tilfælde er arbejdet så belastende, at det kan være nødvendigt med en omplacering eller sygemelding. 

Undersøgelsen på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Undersøgelsen består af en samtale med en læge, hvor I gennemgår din sygehistorie og du beskriver dine arbejdsbelastninger. Lægen vil normalt også lave en undersøgelse af din nakke, skuldre og arme.

Afhængig af dine symptomer og fund kan der blive tale om supplerende undersøgelser f.eks. ultralyd eller røntgen. I nogle tilfælde kan der være behov for at henvise dig til en speciallæge i reumatologi eller ortopædkirurgi.

Hvis du har svært ved at klare dit arbejde på grund af skuldersmerterne kan Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling rådgive dig med hensyn til fremtidige arbejdsevne.

I nogle tilfælde kan det være relevant med besøg på din arbejdsplads med henblik på at kortlægge dine arbejdsbelastninger og bistå dig, hvis der er behov for særlige initiativer på din arbejdsplads, så du fremadrettet kan undgå disse belastninger. Et evt. besøg vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. 

Endelig vil lægen vurdere, om din skulderlidelse skal anmeldes som en arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen. 

Kan skuldersmerter anerkendes som en arbejdsskade?

Det vil afhænge af hvilken diagnose der stilles. Irritationstilstande i senerne kan anerkendes som arbejdsbetinget sygdom, hvis man har haft:

  • Gentagne og samtidigt kraftfulde skulderbevægelser eller
  • Hvis armen holdes løftet over 60 grader gennem længere tid.
Redaktør