Skuldersmerter

Skuldersmerter opstår oftest på grund af en irritationstilstand. Der er øget risiko for smerter i skulder, hvis man belaster den gentagende gange i kraftfulde bevægelser.

Kort om skuldersmerter

Skuldersmerter kommer fra vævet i og omkring skulderens led. Ofte opstår skuldersmerter på grund af en irritationstilstand i:

  • en sene (rotator cuffsyndrom)
  • en slimsæk (slimsækbetændelse)
  • ledkapslen (frossen skulder).

Smerterne kan også opstå på grund af slidgigt i leddet mellem kravebenet og skulderbladet. I sjældnere tilfælde får man skuldersmerter på grund af en påvirkning af nerver eller en diskusprolaps i nakken. Smerterne kan også skyldes en ulykke, hvor skulderleddet får en skade.

Arbejdsrelaterede årsager til skuldersmerter

Undersøgelser peger på, at der er en øget risiko for udvikling af irritationstilstande i senerne, hvis skulderen belastes gentagne gange og er i kraftfulde bevægelser samtidig, eller hvis armen holdes løftet over 60 grader gennem længere tid.

Der findes ikke sikker viden om sammenhængen mellem arbejdsforhold og andre typer af skuldersmerter, fx slidgigt eller irritation i ledkapslen. 

Undersøgelse på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Samtale om din sygehistorie og arbejdssituation

Undersøgelsen består primært af en samtale med en læge, der gennemgår dine symptomer, din sygehistorie, dine ansættelser og din livsstil. Vi gennemgår dit arbejde grundigt, så vi kan få indsigt i, om der er noget ved dit arbejde, der kan være årsag til dine symptomer. Lægen undersøger også din nakke, dine skuldre og arme.

På baggrund af samtalen kan lægen vurdere, at vi har brug for at besøge din arbejdsplads for at vurdere dine arbejdsforhold. Det skal du give tilladelse til.

Supplerende undersøgelser

I nogle tilfælde sender vi dig til flere undersøgelser, fx ultralydsskanning eller en røntgenundersøgelse. Det afhænger af dine symptomer. I nogle tilfælde sender vi dig til undersøgelse hos en speciallæge i ortopædkirurgi eller reumatologi.

Svar på undersøgelsen

På baggrund af undersøgelserne og samtalen vurderer vi, om dine smerter i skulderen er relateret til dit arbejde. Hvis vi vurderer, at dine skuldersmerter skyldes forhold på dit arbejde, anmelder vi det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som afgør, om dine skuldersmerter kan anerkendes som en arbejdsbetinget sygdom. Vi giver dig også gode råd om, hvordan du skal forholde dig til dit arbejde fremover.

Vurdering som arbejdsskade

Diagnosen afgør, om dine skuldersmerter kan anerkendes som en arbejdsskade. Har du irritationstilstande i senerne, kan det anerkendes som en arbejdsskade, hvis du har haft gentagne og samtidig kraftfulde skulderbevægelser, eller hvis du har haft armen løftet over 60 grader gennem længere tid i forbindelse med dit arbejde.

Behandlingsmuligheder

Behandlingsmulighederne afhænger af årsagen til skuldersmerterne. Hvis smerterne skyldes irritationstilstande, går de som regel over af sig selv.  

Aflastning

Du kan have brug for at aflaste skulderen fra de mest belastende arbejdsfunktioner i en periode. Vi anbefaler dog, at du holder dig i gang i det omfang, du kan. I visse tilfælde kan arbejdet være så belastende, at vi anbefaler, at du bliver sygemeldt eller omplaceret til andre arbejdsfunktioner, så du kan aflaste skulderen permanent.

Behandling

Behandlingen vil afhænge af årsagen til smerterne. Ved irritationstilstande forsvinder smerterne ofte af sig selv. I en kortere periode kan du tage smertestillende medicin, fx paracetamol eller ibuprofen, som kan købes i håndkøb i supermarkeder og på apoteker. I sværere tilfælde vil lægen tilbyde en blokade i form af en indsprøjtning med binyrebarkhormon. Generelt anbefales træning med skulderøvelser.

Operation

Rotator cuffsyndrom, slidgigt i leddet mellem kraveben og skulderblad og diskusprolaps kan opereres, men man vil altid først forsøge behandling i form af øvelser, smertestillende medicin og blokade.

Få mere viden

Redaktør