Psoriasis, behandling med Kyntheum

Denne pjece er til dig der ønsker at vide mere om behandling af psoriasis med Kyntheum

Hvad er Kyntheum?

Kyntheum er et biologisk lægemiddel til behandling af psoriasis. Det aktive stof i Kyntheum hedder brodalumab.

Kyntheum hæmmer den overaktivitet der er i immunsystemet ved psoriasis og som giver symptomer i hud og led.

Hvordan tages Kyntheum?

Kyntheum tages som en injektion i huden på maven eller låret. Kyntheum tages en gang om ugen de første 3 uger. Du skal tage en injektion, 210 mg hver gang. Herefter tages behandlingen, en injektion, 210 mg, hver 14 dag. Behandlingen kan foregå i hjemmet. Der kan, når behandlingen anses for stabil og efter oplæring i hjemmebehandling, udleveres medicin til op til 4 måneders behandling.

Hvor hurtigt virker Kyntheum?

Du kan forvente effekt af behandlingen efter få uger, den fulde effekt ses efter 3-4 måneder. Hvis du har tilstrækkeligeffekt af behandlingen, skal du fortsætte behandlingen hver 14. dag. Stoppes behandlingen vender symptomerne tilbage.

Transport og opbevaring.

Kyntheum skal opbevares på køl i køleskab ved 2-8 grader.

I forbindelse med opstart af hjemmebehandling får du udleveret en køletaske samt køleelementer til transport af medicinen. Dette skal du medbringe ved alle udleveringer af medicinen.

I hjemmet skal køleskabet være udstyret med et termometer, for at sikre opbevaring ved korrekt temperatur.

Bortskaffelse

Brugte injektionssprøjter skal i kanyleboks. Når kanyleboksen er fyldt, skal det afleveres til destruktion på apoteket. Det vil være muligt at få en ny kanyleboks på apoteket.

Før behandlingen

Før behandlingen skal du have taget blodprøver og eventuelt et røntgenbillede af lungerne, samt lavet en test for tuberkulose.

Kontrol af behandlingen

Du skal komme til kontrol i ambulatoriet med 3-6 måneders interval. Du får taget blodprøver hver gang. 

Mulige bivirkninger 

Generelt giver Kyntheum få og lette bivirkninger.

Den hyppigste bivirkning er lokal hudreaktion på indstiksstedet (rødme, smerter og/eller kløe).

Svampeinfektion, særligt i slimhinder

Forkølelse, ondt i halsen og hoste.

Kvalme og diarre

Ved feber og/eller alvorlige infektioner skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at holde pause med behandlingen.

Oplever du andre bivirkninger end de nævnte, skal du tale med din læge i hudambulatoriet. Da Kyntheum mindsker aktiviteten i immunsystemet, kan det give en lille risiko for hudkræft og kræft i lymfeknuderne. Hvis du har haft en form for kræft, skal du oplyse din læge i hudambulatoriet herom.

Vaccinationer

Alle patienter i behandling med Kyntheum anbefales årlig influenzavaccination samt vaccination mod Coronavirus.

Du må ikke blive vaccineret med levende vacciner.

Operation

Hvis du skal opereres, skal du drøfte med din hudlæge i ambulatoriet, hvilke forholdsregler der bør tages.

Graviditet og amning

Hvis du ønsker at blive gravid, eller er blevet det, bør du tale med din læge i hudambulatoriet.

Redaktør