Psoriasis, behandling med Erelzi

Denne pjece er til dig som ønsker at vide mere om behandlingen af psoriasis med Erelzi

Hvad er Erelzi?

Erelzi er et biologisk lægemiddel til behandling af psoriasis. Det aktive stof i Erelzi hedder eternercept.

Erelzi hæmmer den overaktivitet der er i immunsystemet ved psoriasis og som giver symptomer i hud og led.

Hvordan tages Erelzi?

Erelzi tages som en injektion i huden på maven eller låret. Behandlingen tages 1 til 2 gange om ugen. Behandlingen kan foregå i hjemmet. Der kan, når behandlingen anses for stabil og efter oplæring i hjemmebehandling, udleveres medicin til op til 4 måneders behandling.

Hvor hurtigt virker Erelzi?

Du kan forvente effekt af behandlingen efter nogle ugers behandling den fulde effekt ses efter 3-4 måneder. Hvis du har tilstrækkelig effekt af behandlingen, skal du fortsætte med behandlingen som ordineret. Stoppes behandlingen vender symptomerne tilbage.

Transport og opbevaring

Erelzi skal opbevares på køl i køleskab ved 2-8 grader.

I forbindelse med opstart af hjemmebehandling skal du medbringe en køletaske samt køleelementer til transport af medicinen. Dette skal du medbringe ved alle udleveringer af medicinen.

I hjemmet skal køleskabet være udstyret med et termometer, for at sikre opbevaring ved korrekt temperatur.

Bortskaffelse 

Brugte injektionssprøjter skal i kanyleboks. Når kanyleboksen er fyldt, skal det afleveres til destruktion på apoteket. Det vil være muligt at få en ny kanyleboks på apoteket.

Før behandlingen

Før behandlingen skal du have taget blodprøver og eventuelt et røntgenbillede af lungerne, samt lavet en test for tuberkulose.

Kontrol af behandlingen

Du skal komme til lægekontrol i ambulatoriet ca. en gang årligt, i den forbindelse skal du have taget blodprøver. Der kan forekomme hyppigere lægekontroller i den første tid af behandlingen.

Mulige bivirkninger?

Generelt giver Erelzi få og lette bivirkninger.

Den hyppigste bivirkning er lokal hudreaktion på indstiksstedet (rødme, smerter og/eller kløe). Hudreaktionerne kan vare i 3-5 dage.

Hovedpine

Feber

Svampeinfektion i huden

Ved høj feber og/eller alvorlige infektioner skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at holde pause med behandlingen.

Oplever du andre bivirkninger end de nævnte, skal du tale med din læge i hudambulatoriet. Da Erelzi mindsker aktiviteten i immunsystemet, kan det give en lille risiko for hudkræft og kræft i lymfeknuderne. Hvis du har haft en form for kræft, skal du oplyse din læge i hudambulatoriet herom.

Vaccination

Alle patienter i behandling med Erelzi anbefales årlig influenzavaccination samt vaccination mod Coronavirus.

Du må ikke blive vaccineret med levende vacciner.

Operation

Hvis du skal opereres, skal du drøfte med din hudlæge i ambulatoriet, hvilke forholdsregler der bør tages.

Graviditet og amning

Du må ikke få eternercept, hvis du er gravid eller ammer. Hvis du ønsker at blive gravid, bør du tale med din læge i Hudambulatoriet. Der er ikke påvist nogen risiko ved graviditet og mænd i behandling med Erelzi.

Redaktør