Psoriasis, behandling med Cosentyx

Denne pjece er til dig som ønsker at vide mere om behandlingen med Cosentyx

Hvad er Cosentyx?

Cosentyx er et biologisk lægemiddel til behandling af psoriasis. Det aktive stof i Cosentyx hedder secukinumab.

Cosentyx hæmmer den overaktivitet der er i immunsystemet ved psoriasis og som giver symptomer i hud og led.

Hvordan tages  Cosentyx?

Cosentyx tages som en injektion i huden på maven eller låret. Der skal tages 2 injektioner, 300 mg, hver gang. De første 5  gange tages med en 1 uges mellemrum. Herefter tages behandlingen 1 gang om måneden, 2 injektioner, 300 mg. Behandlingen kan foregå i hjemmet. Der kan, når behandlingen anses for stabil og efter oplæring i hjemmebehandling, udleveres medicin til op til 4 måneders behandling.

Hvor hurtigt virker cosentyx?

Du kan forvente effekt af behandlingen efter 4-8 uger, den fulde effekt ses efter 3-4 måneder. Hvis du har tilstrækkeligeffekt af behandlingen, skal du fortsætte med den hver måned. Stoppes behandlingen vender symptomerne tilbage.

Transport og opbevaring 

Cosentyx skal opbevares på køl i køleskab ved 2-8 grader.

I forbindelse med opstart af hjemmebehandling vil du få udleveret køletaske og køleelementer i ambulatoriet. Dette skal du medbringe ved alle udleveringer af medicinen.

I hjemmet skal køleskabet være udstyret med et termometer, for at sikre opbevaring ved korrekt temperatur.

Bortskaffelse

Brugte injektionssprøjter skal i kanyleboks. Når kanyleboksen er fyldt, skal det afleveres til destruktion på apoteket. Det vil være muligt at få en ny kanyleboks på apoteket.

Før behandlingen

Før behandlingen skal du have taget blodprøver og eventuelt et røntgenbillede af lungerne, samt lavet en test for tuberkulose.

Kontrol af behandlingen

Du skal komme til lægekontrol i ambulatoriet ca. en gang årligt, i den forbindelse skal du have taget blodprøver. Der kan forekomme hyppigere lægekontroller i den første tid af behandlingen.

Mulige bivirkninger

Generelt giver Cosentyx få og lette bivirkninger.

Den hyppigste bivirkning er lokal hudreaktion på indstiksstedet (rødme, smerter og/eller kløe). Hudreaktionerne kan vare i 3-5 dage.

Infektioner, fx. øget risiko for forkølelse og halsbetændelse.

Svampeinfektion i huden

Forkølelsessår

Diarré

Ved feber og/eller alvorlige infektioner skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at holde pause med behandlingen.

Oplever du andre bivirkninger end de nævnte, skal du tale med din læge i hudambulatoriet. Da Cosentyx mindsker aktiviteten i immunsystemet, kan det give en lille risiko for hudkræft og kræft i lymfeknuderne. Hvis du har haft en form for kræft, skal du oplyse din læge i hudambulatoriet herom.

Vaccinationer

Alle patienter i behandling med Cosentyx anbefales årlig influenzavaccination samt vaccination mod Coronavirus.

Du må ikke blive vaccineret med levende vacciner.

Operation

Hvis du skal opereres, skal du drøfte med din hudlæge i ambulatoriet, hvilke forholdsregler der bør tages.

Graviditet og amning 

Hvis du ønsker at blive gravid, eller er blevet det, bør du tale med din læge i hudambulatoriet.

Redaktør