Prednisolon - behandling

Beskrivelse af medicinsk behandling af hovedpine/migræne med præparatet Prednisolon

rednisolon anvendes ved Hortons hovedpine for at opnå hurtig effekt, inden effekt af anden forebyggende behandling sætter ind.

Præparatet

Prednisolon er et binyrebarkhormon, som kan anvendes ved en lang række tilstande udover Hortons hovedpine f.eks. bindevævssygdomme og allergiske sygdomme.

Virkningsmekanisme

Virker muligvis ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses ved irritation af nerver. Virkningsmekanismen ved Hortons hovedpine er dog langt fra afklaret.

Hvor godt virker prednisolon?

Prednisolon reducerer anfaldsfrekvensen hos 70-80 % af patienterne.

Bivirkninger

Prednisolon kan give en lang række bivirkninger ved længere tids behandling, bl.a. knogleskørhed, sløring og aktivering af betændelsestilstande, psykoser, påvirkning af knoglemarven og væske i kroppen. Ved kortvarig behandling, som man bruger ved behandling af Hortons hovedpine, ses disse gener meget sjældent. De hyppigste bivirkninger ved kortvarig behandling er øget stemningsleje, søvnbesvær og blodsukkersvingninger hos patienter der lider af sukkersyge.

Forsigtighedsregler

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager, da en række lægemidler enten kan øge eller nedsætte virkningen af Prednisolon. Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen.
Prednisolon må ikke anvendes, hvis du tidligere har haft tuberkulose eller har været psykotisk

Hvilken dosis skal jeg tage?

En Prednisolon-kur strækker sig over 10 dage og tages således (tabletter á 25 mg):

Dag 1-5

75 mg (3 tabletter) om morgenen

Dag 6 62,5 mg (2 ½ tablet) om morgenen
Dag 7

50 mg (2 tabletter) om morgenen

Dag 837,5 mg (1 ½ tablet) om morgenen
Dag 9

25 mg (1 tablet) om morgenen

Dag 1012,5 mg (½ tablet) om morgenen
Redaktør