Parkinsons sygdom - Apomorfin- og Levodopatest

Test for at afgøre, hvilken medicin, der passer bedst til dig.

Du er ved at blive undersøgt med henblik på avanceret behandling for Parkinsons sygdom, da din tilstand er vanskelig at kontrollere med almindelig tablet og/eller plasterbehandling.

For at stabilisere din tilstand, vil vi gerne finde den behandlingsmetode, der er bedst til dig. Du skal have foretaget en neuropsykologisk vurdering og en scanning af hjernen. Disse undersøgelser viser, om der skal tages særlige hensyn.

Vi vil derfor gerne teste, hvordan apomorfin (dopaminagonist) og levodopa (kendt som Sinemet®, Stalevo® og/eller Madopar®) virker på din sygdom.

Forberedelse til testen

Du skal nu have afprøvet, hvilken medicin der er bedst til dig.

Du skal holde pause med din parkinsonmedicin fra aftenen før testen. Vi ved, at medicinpause forværrer dine parkinsonsymptomer. Du vil derfor blive indlagt til testen, med mindre andet er blevet aftalt med dig. Indlæggelsestiden afhænger af de undersøgelser, der er planlagt til dig.

Skal du kun have foretaget Apomorfintest og Levodopatest, bliver du som hovedregel udskrevet samme dag, som testene er foregået. Er der aftalt flere undersøgelser f. eks. neuropsykologisk undersøgelse og/eller scanninger, kan indlæggelsen vare et par dage mere.

Tre dage før Apomorfintesten skal du tage tablet Motilium á 10 mg: 2 tabletter dagligt, 3 gange om dagen, f.eks til måltiderne, for at undgå bivirkninger som kvalme og opkastning.

Hvordan foregår selve testen

Om morgenen bliver du først vurderet medicinfastende. Denne test (UPDRS3) er en undersøgelse af din motoriske tilstand. Du vil samtidig blive spurgt om du har bivirkninger til din behandling i form af f.eks kramper eller ”off”-tilstande.

Herefter får du 2 mg Apomorfin, som indsprøjtning under huden i maveskindet. Efter ½ time bliver du igen testet (UPDRS 3) for at vurdere medicinens virkning. Efter yderligere ½ time vil du få 3 mg Apomorfin og igen testet ½ time efter. Apomorfindosis bliver gradvist øget, indtil vi når 10 mg.

Hvis du bliver utilpas af medicinen stopper testen naturligvis med det samme. ½ time efter ophør af Apomorfintesten påbegyndes Levodopatesten.

Testdosis udregnes ud fra din vanlige dosis. Du vil igen blive vurderet med UPDRS 3 efter ½ time, 1 time og sidst efter 1½ time.

Herefter beregnes, hvor mange procent din tilstand bedres på de to forskellige mediciner i forhold til den første måling i ”off”-tilstand.

Testresultaterne vil blive drøftet med afdelingens øvrige specialister for avanceret behandling af Parkinsons sygdom.

Du vil få information om den videre plan enten ved næste kontrol i daghospitalet for bevægeforstyrrelser eller telefonisk svar.

Redaktør