Methotrexat (MTX), behandling med

Crohns sygdom kan behandles med methotrexat (MTX). Læs mere om behandlingen her, og hvordan du skal have taget blodprøver før din behandling.

Methotrexat (MTX) bruges til behandling af Crohns sygdom, kronisk leddegigt, psoriasisgigt samt andre leddegigt- og bindevævssygdomme. Denne vejledning drejer sig kun om behandlingen af Crohns sygdom.

Hvordan virker MTX?

MTX bruges i små doser til behandling af Crohns sygdom. Det bruges både til at bremse en aktiv sygdom og til at holde sygdommen i ro. MTX er et stof, der rammer de mest aktive celler og derved bekæmper sygdomsaktiviteten.

Sådan foregår behandling med MTX

Behandlingen gives som en injektion én gang om ugen. Injektionen gives af en sygeplejerske i Medicinsk Ambulatorium K, eller vi oplærer dig i, hvordan du selv kan gøre det.

Det kan komme på tale, at du på et senere tidspunkt kan få tabletter i stedet. Tabletterne sluges hele og tages ligeledes én gang om ugen. Den dosis, som lægen har ordineret, skal følges nøje.

Hvis du glemmer en dosis, skal du ikke tage dobbeltdosis næste gang, men den sædvanlige ordination.

Udlevering af medicin

MTX udleveres i Medicinsk Ambulatorium K og skal opbevares ved stuetemperatur. Du kan benytte dig af vores drop-in tider til afhentning af medicin: Onsdag ml. kl. 07.00-08.00 og torsdag ml. kl. 15.00-16.00.

Tilskud af folinsyre på 5 mg x 1 ugentligt skal indtages forskudt af MTX - f.eks. dagen før. Folinsyre nedsætter risikoen for bivirkninger ved MTX.

Hvor hurtigt kan man forvente effekt af behandlingen?

MTX virker som regel først efter 4-12 ugers behandling. Virker MTX godt, skal du forvente at være i behandling i flere år.

MTX og anden medicin

Du må ikke i længere tid tage smertestillende medicin, som indeholder salicylsyre eller gigtmedicin/NSAID (f.eks. Kodimagnyl®, Treo®, ibuprofen, diclofenac). Hvis du er i behandling med Hjertemagnyl®, skal du tale med lægen om det.

Du må gerne tage smertestillende medicin, som indeholder paracetamol (Pinex®, Pamol® og Panodil®).

Bivirkninger ved MTX

De fleste kan tåle behandlingen i mange år uden at få bivirkninger. Der kan dog forekomme mangel på appetit, kvalme og diarré - specielt i begyndelsen. Kun i meget få tilfælde er det nødvendigt at standse behandlingen på grund af disse bivirkninger. Enkelte kan opleve et lettere hårtab.

I sjældne tilfælde kan leveren eller knoglemarven blive påvirket af behandlingen. I meget sjældne tilfælde kan der opstå en påvirkning af lungerne i form af feber, hoste eller følelsen af at være stakåndet.

Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du stoppe med behandlingen og straks kontakte din behandlende læge.

Ved meget høje doser af folinsyre (over 10 mg) er der risiko for, at effekten af MTX mindskes.

Graviditet og amning

Både kvinder og mænd, der er i behandling med MTX, skal anvende prævention/graviditetsforebyggende midler, og behandlingen med MTX skal stoppe 3 måneder før en planlagt graviditet.

MTX må ikke tages under amning.

Alkohol

Alkohol kan øge MTXs belastning af leveren. Du bør derfor maksimalt indtage 7 genstande om ugen og højst 3 genstande på samme dag. Alkoholindtag over denne grænse kan være forbundet med leverskade.

Blodprøver

Regelmæssig blodprøvekontrol  er nødvendig for at komme eventuelle bivirkninger af MTXbehandlingen i forkøbet.

Ved de tre første injektioner skal du ca. 1-2 dage før have taget blodprøver. Herefter skal du have taget blodprøver hver 2.-3. måned for at holde øje med effekt/bivirkning af MTX.

Det er vigtigt, at disse kontroller overholdes. Ved den kliniske kontrol vil det også blive vurderet, om MTX har den ønskede virkning på Crohns sygdom.

Yderligere information

Vi anbefaler dig at læse informationssedlen, der ligger sammen med medicinen i æsken.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte Medicinsk Ambulatorium K, hvis du har spørgsmål om MTX eller din tarmsygdom.

Du kan skrive til os via MinSundhedsplatform eller app’en MinSP, hvor vi forsøger at svare dig indenfor 3 hverdage.

Du kan også ringe til os i sygeplejerskernes telefontid, som er mandag-torsdag ml. kl. 08.15-11.00 og fredag ml. kl. 09.00-11.00

Redaktør