Kontrol af en forandring på lungen - Noduluskontrol

Du får svar på din CT-skanning per brev.

Du er blevet tilknyttet et kontrolforløb

Vi har tilbudt at kontrollere, om den forandring, du har på lungen, ændrer sig og indkalder dig hermed til kontrol CT- skanningen.

Indkaldelse til kontrol

Du vil som udgangspunkt få svar på skanningen pr. brev. Der kan gå omkring 10 hverdage mellem CT-skanningen og brevsvaret, som kommer i din e-boks. Hvis du har afmeldt e-boks, kommer der et brev.

Hvis CT-skanningen viser, at forandringen på lungen har ændret sig

Hvis forandringen på lungen har ændret sig, vil du blive ringet op og tilbudt en tid til fremmøde i ambulatoriet inden for en uge. Her vil der blive taget stilling til, om der skal foretages yderligere undersøgelser.

Hvis CT-skanningen viser, at forandringen på lungen ikke har ændret sig

Hvis forandringen på lungen ikke har ændret sig, vil du enten blive afsluttet – eller der vil blive udført endnu en skanning efter nogle måneder.
Denne indkaldelse kommer i din e-boks.

Ændring af mødetidspunktet

Hvis du bliver forhindret i at møde til den planlagte tid til CT-skanning, skal du ringe til Lungemedicinsk infiltratenhed på nedenstående telefonnummer, således at tiden kan blive givet til en anden patient.

Redaktør