Kirurgisk Modtageafsnit KMO, velkommen til

Vi vil gerne byde velkommen til dig og dine pårørende, som skal indlægges på Kirurgisk Modtageafsnit K. I denne pjece kan du læse om afsnittet, om indlæggelsen og få andre nyttige informationer.

Kirurgisk Modtageafsnit (KMO) er et akut kirurgisk modtageafsnit for patienter med mistanke om akut opstået sygdom i mave- og tarmsystemet. Døgnet rundt modtager vi patienter, som er henvist til os fra egen læge, 1813, akutmodtagelse eller fra andre afdelinger og/eller hospitaler.

Kirurgisk Modtageafsnit har plads til 17 patienter. Afsnittet ligger i indgang 7A, 1. sal.

Afsnitsledelse

Afdelingssygeplejerske Karina Hansen
Afsnitslæge, overlæge Liv Bjerre Juul Nielsen

Afdelingskoordinator Sussie Klausen
Akut Ambulatorium Julie Hammershøj

Telefontid

De bedste tidspunkter for dine pårørende at kontakte os telefonisk er:

Dag: Kl. 09.00-15.00
Aften: Kl. 16.30-23.00
Nat: Kl. 00.30-06.30

Telefonnummer: 3863 5635

Ventetid i Kirurgisk Modtageafsnit

Da vi modtager akutte patienter døgnet rundt, kan der hurtigt opstå ventetid. Det gælder for lægeundersøgelse – og samtale, blodprøvesvar, røntgenundersøgelse og operation. Personalet gør deres bedste for at informere om ventetider, så vidt det er muligt.

Indlæggelse i Kirurgisk Modtageafsnit

Når du er ankommet til vores afsnit, vil en sygeplejerske tage imod dig og høre om årsagen til din indlæggelse. Du vil få målt blodtryk, puls og temperatur, og du vil evt. få taget blodprøver. Ved behov vil du få smertestillende medicin. Herefter vil en læge undersøge dig og lægge en foreløbig plan for dit forløb. Typisk vil forløbet være ét af disse forløb:

 • Ambulant forløb, hvor du bliver udskrevet til videre undersøgelse og evt. behandling uden indlæggelse
 • Observation, hvor du forbliver indlagt til observation og evt. yderligere undersøgelser
 • Operation, hvor der planlægges en akut operation.

Hvis vi regner med, at din indlæggelse vil vare mere end et døgn, vil du blive flyttet til ét af vores sengeafsnit i Abdominalcenter K. Dette vil typisk ske om eftermiddagen, først på aftenen eller direkte efter en operation.

Kontaktpersoner

I Kirurgisk Modtageafsnit har vi fokus på, at du som patient bliver mødt af så få forskellige læger og sygeplejersker gennem hele dit forløb. Du vil derfor have en kontaktsygeplejerske, som vil have ansvaret for din behandling og pleje i samarbejde med dig, dine pårørende og lægen.

Da både læger og sygeplejersker arbejder i skiftende hold, vil din kontaktperson ikke være til stede under hele din indlæggelse, men der vil i stedet være en stedfortræder, der vil overtage ansvaret.

Samtykke til behandling og undersøgelse

Du vil ved indlæggelsen få udleveret en samtykkeerklæring, som du skal underskrive. Du skal også notere, hvem, der må få besked om din indlæggelse og behandling.

Tavshedspligt

Læger og sygeplejersker har tavshedspligt. Du skal derfor være enig med dine pårørende om, hvem, der må få information om din sygdom og din behandling og give os samtykke til at informere dem. Det gælder også i timerne efter en operation, hvor du måske selv er i Opvågningsafsnittet og ikke selv er blevet informeret.

Orlov

Hvis der er ventetid på din undersøgelse eller behandling, og din tilstand tillader det, har du mulighed for at gå på orlov efter aftale med din kontaktsygeplejerske eller læge. Du skal selv dække udgifter til transport.

Stuegang og samtale med læge

Vi har ikke faste tidspunkter for stuegang, men det bliver individuelt tilpasset dit forløb. 

Lægejournalen

Du kan selv læse din journal og se prøvesvar på www.sundhed.dk, på www.minsundhedsplatform.dk eller ved at downloade app’en MinSP til din smartphone.

Internet og mobiltelefoni

Der er trådløst internet på hele hospitalet. Hvis du ser serier/film på mobiltelefon eller tablet eller lytter til musik/radio, beder vi dig bruge høretelefoner.

Det er tilladt at tale i mobiltelefon overalt på afdelingen – undtaget i vores venteværelse. Generelt beder vi dig vise hensyn til dine medpatienter.

Ejendele og værdigenstande

Det er bedst ikke at medbringe kostbare værdisager ved indlæggelsen, da det vil være på dit eget ansvar, hvis du mister dem. Stjålne genstande bliver ikke erstattet af Abdominalcenter K eller af Bispebjerg Hospital.

Hvis du bliver indlagt på en stue, får du et skab med en nøgle, hvor du kan låse dine ting inde. Hvis du skal til operation eller undersøgelse, kan du aflevere nøglen til din kontaktsygeplejerske, som vil opbevare den sikkert for dig – dette vil dog også være på dit eget ansvar.

Drikkevarer

Før du tager drikkevarer, skal du aftale med din kontaktsygeplejerske, om du skal være tørstende, eller om du må drikke noget.

I venteværelset står et køleskab med kolde drikke, som du og dine pårørende selv kan tage af. Der vil også være kaffe og te på en buffetvogn på gangen, som I er velkomne til at drikke. Vi beder dig om at spritte din hænder af, før du tager drikkevarer.

Mad og måltider

Før du tager af maden, skal du aftale med din kontaktsygeplejerske, om du skal være fastende, eller om du må spise.

Vores måltider bliver serveret fra en buffetvogn på gangen. Du må som patient godt selv tage fra buffeten, men du skal sørge for at bruge håndsprit, før du tager mad.

Du er velkommen til at spise i venteværelset eller på din stue. Har du spørgsmål til din kost i forhold til din sygdom og behandling, kan du tale med din kontaktsygeplejerske om dette.

Måltiderne, som hospitalet serverer, er kun til indlagte patienter og ikke til pårørende.

Spisetider

 • Morgenmad: Kl. 08.00-10-00
 • Middagsmad: Kl. 12.00
 • Te og kaffe: Kl. 14.00-16.00
 • Aftensmad: Kl. 17.30
 • Te og kaffe: Kl. 19.30-22.30

Hvis du foretrækker at spise din egen mad, er du velkommen til at medbringe den. Du kan få den opvarmet i mikroovn, og du kan opbevare den i køleskabet i venteværelset – husk dit navn og dato på.

Håndhygiejne

For at forebygge spredning af smitte skal vi alle sørge for at have god håndhygiejne. Du og dine pårørende skal derfor ligesom hospitalspersonalet spritte dine hænder grundigt, hver gang du forlader et rum, og inden du tager mad – og drikkevarer fra serveringsvogn eller køleskab.

Der hænger spritdispensere på væggene, og du kan også få din egen håndsprit til lommen eller sengebordet.

Rygning

Bispebjerg Hospital er røgfrit både inde og ude – også på altanerne. Det gælder også E-cigaretter. Vi har dog en rygekabine ude foran indgang 7A, så hvis det er strengt nødvendigt for dig at ryge, skal du bruge rygekabinen.

Du kan desuden få nikotinpræparater som tyggegummi og plaster af din kontaktsygeplejerske.

Besøgstid

I Kirurgisk Modtageafsnit har vi fri besøgstid. Vi beder blot dig og dine gæster om at vise hensyn til dine medpatienter, og at der ikke er besøgende på sengestuerne mellem kl. 22.00-09.00. Vi har venteværelset, som du gerne må benytte til dine besøgende.

Som udgangspunkt er det ikke muligt for pårørende at overnatte på afsnittet.

Parkeringsforhold på Bispebjerg Hospital

Der er mulighed for tidsbegrænset parkering på Bispebjerg Hospital. Der er opsat skilte, der markerer parkeringsreglerne på de forskellige områder. I parkeringshuset ved Tuborgvej er de to nederste etager forbeholdt patienter og pårørende. Husk altid at stille P-skiven.

Har du parkeret på en tidsbegrænset plads og har brug for forlængelse, skal du henvende dig personligt i Informationen i indgang 60. Er du forhindret i selv at møde op, kan du bede personalet på dit afsnit om hjælp. Hvis du uretmæssigt modtager en afgift, skal du henvende dig direkte til Parkzone.

Kiosk

Kiosken i indgang 60 har åbent:

 • Mandag – torsdag: Kl. 08.00-19.00
 • Fredag: Kl. 08.00-18.00
 • Lørdag – søndag: Kl. 11.00 – 16.00
 • Helligdage: Lukket

Her kan betales med kontanter, kort og MobilePay.

Videnskabeligt arbejde på Kirurgisk Modtageafsnit

Bispebjerg Hospital er et universitetshospital, hvor vi udover behandling og pleje af patienter også forsker i sygdomme og medicin. I Abdominalcenter K, som Kirurgisk Modtageafsnit er en del af, har vi vores egen forskningsenhed, hvor vi laver videnskabelige undersøgelser, der skal være med til at forbedre kvaliteten af behandlingen af patienter.

Det er muligt, at du under indlæggelsen vil blive spurgt af en læge eller en projektsygeplejerske fra Abdominalcenter K, om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Vi opfordrer dig til at overveje det grundigt, og vi understreger samtidig, at enhver deltagelse i videnskabelige undersøgelser er frivillig. Hvis du ikke ønsker at deltage, får det ingen indflydelse på din behandling.

Alle videnskabelige undersøgelser i Abdominalcenter K er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité.

Ris og ros til Kirurgisk Modtageafsnit

Vi vil gerne give dig den bedste behandling og pleje, når du er patient hos os. Derfor vil vi meget gerne have tilbagemeldinger fra dig og dine pårørende – både når vi gør det godt, og når vi skal gøre det bedre.

Redaktør