Kirurgisk Ambulatorium K, velkommen til

I denne pjece kan du læse om praktiske forhold i forbindelse med undersøgelse og behandling i Kirurgisk Ambulatorium K.

Kirurgisk Ambulatorium K varetager ambulant udredning og behandling af mave-tarmsygdomme. Vi er specialiserede i både god – og oandartede lidelser i mave-tarmsystemet, for eksempel sygdomme i galdeveje og bugspytkirtel, store brok og sygdomme i tyk – og endetarm.

I vores sygeplejeambulatorium vejleder vi om diverse undersøgelser, rådgiver patienter før, under og efter kræftforløb og behandler patienter med diverse afføringsproblemer som forstoppelse eller diarré.

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 08.00 - 15.00.

Telefontid alle hverdage

Sekretærer: Kl. 08.00 - 15.00

Sygeplejersker: Alle hverdage kl. 08.00 - 10.30 og 12.30 - 13.30

Personale

I Kirurgisk Ambulatorium K arbejder læger, sygeplejersker og sekretærer med speciale i kirurgiske mave- og tarmsygdomme. Vi har et tæt samarbejde med mave-tarmmedicinere, med røntgenafdelingen og andre serviceafdelinger på hospitalet.

Som patient får du en kontaktlæge- og sygeplejerske ved dit første besøg i Kirurgisk Ambulatorium K.

Ventetid

Da vi har flere læger i ambulatoriet med forskellige specialeområder, kan du ikke regne med, at du bliver kaldt ind til konsultation i den rækkefølge, du er ankommet til venteværelset i.

Vi gør meget for at overholde de aftalte tider. Det er derfor vigtigt, at du møder til tiden. Ved akutte problemer i ambulatoriet kan der dog opstå ventetid.

Medbring eventuelt selv en lille madpakke, hvis du ved, du skal være her over flere timer for eksempel til klargøring forud for en operation.

Afbud eller ændring af tid

Husk at melde afbud i god tid, hvis du er forhindret i at møde, så en anden patient kan få glæde af din tid.

Du kan melde afbud ved at ringe til ambulatoriet eller ved at tilmelde dig Min Sundhedsplatform (www.minsundhedsplatform.dk eller app’en MinSP), hvor du kan skrive direkte til den afdeling, du er i behandlingsforløb hos.

Ved akut opstået sygdom

Hvis du har akut opstået sygdom, der er relateret til dit forløb i vores ambulatorium, skal du kontakte os pr telefon og ikke pr mail.

Svar på prøveresultater og undersøgelser

Prøve – og undersøgelsessvar får du sædvanligvis ved dit næste ambulante besøg. Der kan i nogle tilfælde gives svar pr brev eller telefon.

Hvis du har aftalt brevsvar, kan du ikke forvente at høre fra lægen lige med det samme. Det er op til den enkelte læge at vurdere, hvor hurtigt der skal gives svar.

Du kan selv se prøvesvar på MinSP og www.sundhed.dk, og vi kontakter dig, hvis du har prøvesvar, der skal handles på.

Blodprøvetagning (Bispebjerg)

Mandag - fredag mellem kl. 07.45-14.30.

Vi gør opmærksom på, at du selv skal bestille tid til blodprøve og EKG, hvis det skal ske på Bispebjerg Hospital. Du skal logge på www.blodproever.dk og bestille tid med dit NemID.

Hvis du ikke har NemID, kan du ringe til telefon 3030 8877 - mandag til fredag mellem kl. 10.0012.00.

Obs: Bestilte blodprøver og EKG kan tages på alle Region Hovedstadens hospitaler samt Prøvetagningsambulatoriet på Vester Farimagsgade 3, 3. sal, KBH. V. Disse steder kan have særskilte åbningstider.

Parkeringsforhold på Bispebjerg Hospital

Der er mulighed for tidsbegrænset parkering på Bispebjerg Hospital. Der er opsat skilte, der markerer parkeringsreglerne på de forskellige områder. I parkeringshuset ved Tuborgvej er de to nederste etager forbeholdt patienter og pårørende. Husk altid at stille P-skiven.

Har du parkeret på en tidsbegrænset plads og har brug for forlængelse, skal du henvende dig personligt i Informationen i indgang 60. Er du forhindret i selv at møde op, kan du bede personalet på dit afsnit om hjælp.

Hvis du uretmæssigt modtager en afgift, skal du henvende dig direkte til Parkzone

Kørsel

Som hovedregel skal du selv sørge for transport. Det er sygeplejersken og lægen, der vurderer, om du er berettiget til kørsel. Ved behov for kørsel skal du være klar minimum 1½ time før mødetidspunktet.

Yderligere spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på i denne pjece, kan du på vores hjemmeside www.bispebjerghospital.dk finde Kirurgisk Ambulatorium K, hvor vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål og svar.

Redaktør