Irritabel tyktarm, information om

Sygdom kendetegnet ved i smerter eller ubehag i maven og samtidig ændring i afføringsmønster.

Hvad er irritabel tyktarm?

Irritabel tyktarm er en sygdom, som er kendetegnet ved smerter eller ubehag i maven og samtidig ændring af afføringen. Irritabel tyktarm kan medføre ændring af afføringen i form af forstoppelse eller løs afføring eller en blanding af disse. 

Hos mange er der i perioder udspiling af maven og perioder med uro i maven i form af tarmlyde eller en fornemmelse af, at tarmen arbejder. Det er typisk for sygdommen, at generne kan variere, således at der er gode og dårlige perioder.

Den lægefaglige betegnelse for sygdommen er colon irritabile. Ofte kaldes sygdommen for nervøs tarm eller irritabel tarm.

Hvad er årsagen til irritabel tyktarm?

Den præcise årsag til sygdommen er ukendt. Man ved fra undersøgelser, at personer, der lider af irritabel tyktarm, har en ændret tærskel for at mærke smerter eller ubehag fra maven. Samtidig med dette er tarmens sammentrækningsmønster ændret. Begge disse faktorer synes at være medvirkende til sygdommen.

Sygdommen starter typisk i barneårene eller i ungdommen – det er sjældent, at sygdommen begynder efter 50 års alderen. Hos nogle kan sygdommen begynde efter en episode med en akut maveinfektion, der giver anledning til diarré og feber. Sygdommen bliver over år oftest mildere, og hos en del ophører sygdommen.

Hvordan stilles diagnosen?

Ved irritabel tyktarm er blodprøver, kikkertundersøgelse samt røntgenundersøgelse af tarmen normale. Hos mange patienter er symptomerne på sygdommen så typiske, at det ikke er nødvendigt at foretage alle disse undersøgelser. Hos den enkelte patient afgør lægen, hvorvidt det er nødvendigt at foretage undersøgelser.

Hvis man tidligere er blevet undersøgt, er det oftest ikke nødvendigt at foretage de samme undersøgelser igen.

Er irritabel tyktarm farligt?

Ved irritabel tyktarm er der ikke øget risiko for anden mavetarmsygdom – specielt er der ikke øget risiko for kræft i tarmen. Tarmens evne til at optage næringsstoffer, vitaminer og mineraler er normal.

Hvordan behandles irritabel tyktarm?

Hos mange vil beskeden om, at man ikke fejler en alvorlig sygdom som f.eks kræft - medføre lettelse og vil i mange tilfælde medføre en bedring af generne.

Den enkelte person vil tit have oplevet, at symptomerne kan have sammenhæng med indtagelse af visse typer af mad – men generelt er der ikke en speciel diæt som er effektiv ved sygdommen. Hvis du har dårlige erfaringer med visse typer af mad, kan det være fornuftigt at holde sig fra disse.

Hos de personer som lider af irritabel tyktarm og tendens til forstoppelse, kan det være gavnligt med fibertilskud i form af groft brød og grønsager, eller man kan benytte loppefrøskaller (HUSK® eller Sylliflor®) – disse produkter er ufarlige, men kan hos nogle give anledning til yderligere luftdannelse i tarmen og dermed forværring af symptomerne.

Afføringsmidler i form af Magnesiatabletter, Laktulose mikstur eller Movicolpulver, der alle virker ved øge væskeindholdet i afføringen, er ofte effektive til behandling af forstoppelsen og kan bruges til langtidsbehandling. Læs mere i pjecen: ”Forstoppelse – forebyggelse og behandling”.

Hos de personer, der lider af irritabel tyktarm og løs afføring, kan man benytte lægemidler (f.eks Imodium®), som virker stoppende på maven.

Hos personer, der er generet af smerter i maven selv efter, at afføringen er blevet mere ”normal”, kan man i visse tilfælde behandle med lægemidler mod depression, som i lave doser er effektive til behandling af smerter og ubehag ved irritabel tyktarm.

Disse lægemidler kan kun fås på recept på apoteket og skal udskrives af egen læge.

Hvis du er generet af oppustethed af maven, kan det hjælpe at undgå eller reducere indtaget af f.eks. kål, rå løg, porrer og broccoli, idet disse grønsager kan forværre generne. Du kan forsøge at tage 1 - 2 kultabletter dagligt – disse kan købes på apoteket. Der er ingen lægemidler, som har nogen dokumenteret effekt på oppustethed.

Almindelige smertestillende piller (paracetamol) har ofte ringe effekt på smerterne. Fast behandling med disse bør generelt undgås ved sygdommen.

Der forskes meget i disse år i at udvikle nye lægemidler til behandling af sygdommen, men endnu er disse ikke på markedet.

Redaktør