Induceret sputum

Ved undersøgelsen skal du hoste opspyt fra dine luftveje.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt opspyt fra dine luftveje for at kortlægge, hvilken type af
luftvejsirritation/astma (inflammation), du evt har.

Vigtig forberedelse

Tag medicin inden

Tager du inhalationsmedicin, skal du tage den som du plejer på undersøgelsesdagen.

På hospitalet

Undersøgelsen

Undersøgelsen udføres af en laborant og begynder med, at du får målt din lungefunktion.

Hvis du ikke tager inhalationsmedicin, får du først 2 sug Salbutamol (luftvejsudvidende medicin), og får målt din lungefunktion efter 10-15 min.

Herefter skal du inhalere forstøvet saltvand fra 1-3 gange af 5 minutters varighed.

Efter hver saltvandsinhalation, skal du pudse næse, gurgle mund i vand, hoste opspyt op i en lille skål og have målt din lungefunktion.

Ikke alle får hostetrang, nogle skal støde og herefter hoste opspyttet op på viljen.

Hele undersøgelsen tager mellem 30 og 60 minutter.

Ubehag ved undersøgelsen

Du kan blive lidt irriteret i luftvejene og få let hoste og åndenød, som hurtigt går over.

Svar på undersøgelsen

Du får svar ved næste kontakt til ambulatoriet.

Redaktør