Indometacin (Indomet) - behandling

Beskrivelse af medicinsk behandling af hovedpine/migræne med præparatet Indometacin (Indomet)

Indometacin er et middel til behandling af gigtsygdomme og lignende. Det har imidlertid vist sig også at have en forebyggende effekt på visse af de sjældne hovedpineformer.

Præparatet

Indometacin er et non-steroidt antiinflamatorisk middel (NSAID) til behandling af gigtsygdomme og lign. Det kan have en forebyggende effekt på visse af de sjældne hovedpineformer, bl.a. såkaldt paroksystisk hemikrani, hemicrania continua, primary stabbing headache og anstrengelsesudløst hovedpine.

Det kræver en særlig udleveringstilladelse at hente Indomet på apoteket. Denne udleveringstilladelse får du af lægen. Udleveringstilladelsen skal vises på apoteket, hvor du henter din medicin. Vi søger desuden enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen, såfremt Indometbehandlingen har effekt.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger (1-10%) er mavesmerter, kvalme, træthed, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, diarré, øresusen, svimmelhed, døsighed, depression og øget tendens til blødning på grund af fald i antallet af blodplader.

Forsigtighedsregler

Ved overfølsomhed over for indholdsstoffet og andre NSAID, herunder acetylsalicylsyre, bør Indomet ikke anvendes. Overfølsomhed kan vise sig ved nældefeber, snue og astma. Indomet må ikke anvendes, hvis du har mavesår, dårligt fungerende hjerte, lever eller nyrer, ved svært forhøjet blodtryk, hvis du er i behandling med antikoagulationsmedicin (fx Marevan) eller har generel tendens til blødning. Indomet kan nedsætte virkningen af vanddrivende midler og betablokkere.

Virkningsmekanisme

Indomet hæmmer frigørelsen af smertefremkaldende stoffer i muskler, led og bindevæv.

Hvilken dosis skal man tage?

Man starter normalt op med at tage 50 mg (2 tabletter) 3 gange om dagen i en uge. Indomet vil have effekt indenfor få dage, hvis det virker. Virker behandlingen, trapper man efter 1 uge på fuld dosis ned med 25 mg (1 tablet) hver 3. dag, indtil man er på lavest mulige dosis, der fortsat har effekt.

Har man derimod ingen effekt af Indomet efter 1 uge, stoppes behandlingen helt, og her er udtrapning ikke nødvendig.

Indomet gives altid sammen med et syrepumpehæmmende middel for at beskytte imod mavesår og mavesmerter.

Redaktør