Indeklima

Indeklimaforholdene har betydning for vores velvære. I denne pjece kan du finde mere information om, hvad dårligt indeklima indebærer, og hvad det kan medføre af symptomer.

Hvad er dårligt indeklima? 

Et dårligt indeklima kan bl.a. opstå som følge af høj indendørstemperatur, varmeudvikling fra IT-udstyr, længerevarende fugt, dårlig ventilation, træk, støj, støv, tobaksrøg, dårlig rengøring og afgasning fra nye byggematerialer. Der er ofte tale om en kombination af flere forhold og ikke kun én enkelt årsag.

Indeklimaforholdene har betydning for vores velvære og bør være en naturlig del af en virksomheds løbende arbejde med arbejdspladsvurderingen (APV). 

Har dårligt indeklima betydning for helbredet?

Hvis man opholder sig i bygninger med dårligt indeklima, kan det hos nogle personer give symptomer som irritation i øjne, næse eller svælg, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Disse symptomer er imidlertid også almindeligt forekommende og kan derfor også ses hos personer i bygninger med et godt indeklima. 

Giver dårligt indeklima varige helbredsskader?

Nej, symptomer der skyldes indeklima forsvinder, når man kommer væk fra det dårlige indeklima, eller når årsagerne til dårligt indeklima fjernes. 

Kan man få hyppige tilfælde af bihulebetændelse, halsbetændelse og bronchitis af dårligt indeklima?

Nej, det er infektionssygdomme, som man får ved smitte fra andre mennesker. Indeklimaet er derfor ikke selve årsagen til betændelsen. 

Hvad betyder fugt i bygninger?

Fugt i bygninger kan ligesom de andre årsager til dårligt indeklima medføre irritation i øjne, næse eller svælg, hovedpine og træthed. 

Kan man blive allergisk over for skimmelsvampe?

Der er en meget lille risiko for at udvikle allergi over for de skimmelsvampe, der er i bygningen. Det vil især være personer, som i forvejen er disponeret for allergiske sygdomme, der kan udvikle skimmelsvampeallergi. 

Hvordan afgøres det, om dine gener skyldes indeklimaet?

Det kan være svært at fastslå, om dine symptomer skyldes indeklimaet, da man ikke kan konstatere det ved en blodprøve eller en lægelig undersøgelse. 

Hvis symptomerne mindskes eller forsvinder, når bygningen forlades, kan det tyde på, at de muligvis hænger sammen med indeklimaet i bygningen. Hvis der desuden er mange i en bygning, der har disse symptomer, taler det også for, at der er problemer med indeklimaet. 

Hvis du har mange symptomer eller er meget generet af symptomerne, bør du gå til din læge. Din læge kan tage stilling til om symptomerne skyldes indeklimaet og om du evt. skal henvises til Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling. 

Hvad gør Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling?

Den arbejdsmedicinske læge gennemgår din sygehistorie og dine ansættelser, herunder hvordan indeklimaet har været på dine arbejdspladser. 

Afhængigt af dine symptomer kan du blive sendt til yderligere undersøgelser f.eks. en undersøgelse af din lungefunktion.

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling kan også vurdere bygningsrapporter fra bygningsundersøgelser, der evt. er gennemført på din arbejdsplads. Der kan desuden blive tale om besøg på din arbejdsplads. Hvis dine symptomer skyldes dårligt indeklima vil der blive foretaget anmeldelse til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. 

Hvad kan du selv gøre?

  • Find ud af, om andre på arbejdspladsen har lignende symptomer. 
  • Læg mærke til, om der er nogle af de kendte årsager til dårligt indeklima i bygningen. 
  • Kontakt sikkerhedsrepræsentanten, som sammen med sikkerhedsgruppen kan gennemgå arbejdspladsen og vurdere indeklimaet. Ofte kan man ved en gennemgang af bygningen, lokaler og installationer finde oplagte fejl og mangler. 
  • Det kan nogle gange være nødvendigt med bistand fra eksterne arbejdsmiljøkonsulenter.

Hjemmesider med yderligere oplysninger

Arbejdstilsynets hjemmeside
www.at.dk

BAR FOKA, BAR U&F og BAR SoSu - se under:
www.indeklimaportalen.dk

Redaktør