Hvide fingre

Her kan du læse om hvide fingre, som følge af en arbejdsrelateret skade.

Hvad er hvide fingre?

Hvide fingre eller ”Morbus Raynaud” viser sig ved anfald af hvide, døde fingre, når man udsættes for kulde, f.eks. når man holder på et koldt bilrat eller koldt værktøj. Anfaldet kan ramme en del af eller hele fingeren eller flere fingre, men sjældent tommelfingrene.

Årsager til hvide fingre

De fleste mennesker med hvide fingre har symptomerne på grund af forskellige bindevævslidelser eller gigt. Hvide fingre kan også påstå som følge af langvarig brug af vibrerende håndværktøj, f.eks. slagboremaskine, vinkelsliber eller betonhammer. Det er formentlig de mindste nerver til fingrenes blodårer, der beskadiges af værktøjets vibrationer. 
Andre sygdomme på grund af vibrerende håndværktøj
Hvide fingre er den mest almindelige følge af udsættelse for vibrerende håndværktøj, men der kan også ske andre skader. Det kan være en beskadigelse af håndens nerver, f.eks. afklemning af den store nerve i håndleddet (karpaltunnelsyndrom) eller en mere diffus skade på nervetrådene (polyneuropati). Ved særligt udtalt vibrationsudsættelse kan der opstå slidgigt i knoglerne.

Undersøgelsen på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Undersøgelsen består af en samtale med en læge, hvor I gennemgår din sygehistorie, dine ansættelser og det arbejde, du har udført. Du vil blive spurgt om, hvilken slags vibrerende håndværktøj du har brugt, og hvor lang du har brugt det hver dag. 
Afhængigt af din e symptomer kan du blive henvist til yderligere undersøgelser. Ved ”kuldeprovokationsundersøgelse” får du målt blodtrykket i fingrene før og efter afkøling af krop og fingre, idet man prøver at fremkalde et anfald af hvide fingre. Du kan også få undersøgt nervernes funktion i underarm og hånd. 
De sygdomme, der kan opstå som følge af brug af vibrerende værktøj, kan også være et led i en anden sygdom. Derfor skal du måske have taget blodprøver. 

Kan sygdommen behandles?

Enkelte patienter afhjælpes af blodtryksmedicin. Du skal tale med din egen læge, hvis du vil prøve medicinsk behandling. 

Hvad kan jeg selv gøre? 

For at undgå anfald skal du holde dig varm både på kroppen og på hænder. Det er bedst at arbejde indendørs i vinterhalvåret. Rygning forværrer tendensen til at få anfald af hvide fingre. Rygestop er derfor vigtigt. 

Må jeg godt arbejde med vibrerende håndværktøj fremover? 

Du skal helst undgå arbejde med vibrerende håndværktøj eller i hvert fald begrænse brugen betydeligt. Vibrationsdæmpende handsker giver en vis beskyttelse.  Hvis du taler med din leder, kan du måske få lov til at arbejde med andre opgaver. Du kan godt få en læge fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling med til en samtale med din leder. 

Kan sygdommen anerkendes som en arbejdsskade?

Både hvide fingre og karpaltunnelsyndrom, neuropati og slidgigt kan anerkendes som arbejdsskade som følge af brug af vibrerende håndværktøj. Det kræver, at du har brugt vibrerende håndværktøj i betydeligt omfang. Det skal også være vist, at du har hvide fingre (eller den sygdom det i øvrigt måtte handle om).

Af og til kan det være vanskeligt at påvise sygdommen hvide fingre. Du kan få fotograferet fingrene under et anfald holdt op ved siden af dit ansigt og sende billedet med som dokumentation. 
Din læge kan også beskrive anfaldet, hvis hun eller han har set det. 
 

Redaktør