Hæmorider, operation med THD

Denne pjece er til dig, der skal opereres for hæmorider med THD. I denne pjece kan du læse om operationen, og hvordan du skal forberede dig både før og efter operationen.

Det er planlagt, at du skal opereres for hæmoridesygdom med THD (Transanal Hæmoride Dearterialisation). I denne pjece kan du læse om operationen, hvordan den foregår, om mulige komplikationer, og hvad du skal forberede dig på, inden du skal opereres.

Vi forventer, at du inden operationen har læst pjecen ”Velkommen til Dagkirurgisk Afsnit K”, hvor du kan finde mere information om din forberedelse til operationen.

Forberedelse til operationen

Du skal være opmærksom på, at denne operation kræver forberedelse.

For at operationen kan udføres, skal endetarmen være tømt for afføring. Du skal udrense din tarm ca. 2 timer før mødetid:

Du skal tage afføringsmidlet Klyx® Klysma på 120ml hjemmefra ca. 2 timer før dit mødetidspunkt. Hvis du ikke har fået et Klyx® Klysma udleveret i forbindelse med dit ambulante besøg, skal du købe det på apoteket inden operationsdagen.

Klyx® Klysma tages på følgende måde:

  • Du skal ligge på din venstre side med benene bøjet let op mod maven (fosterstilling).
  • Hætten tages af flasken, og spidsen føres op i endetarmen. Når spidsen er ført helt op i endetarmen, tømmes flaskens indhold. Dette kan spænde lidt inde i maven.
  • Flasken tages ud igen, mens den fortsat holdes sammenklemt.
  • Herefter ligger du så længe, du kan (helst i minimum 15 min.), inden du går på toilettet.

Bedøvelse

Operationen foregår under fuld bedøvelse. Narkoselægen vil fortælle dig nærmere om bedøvelsen, som du også kan læse mere om i pjecen ”Når du skal bedøves”.

Om operationen

Operationen varer normalt cirka 30 minutter. Lægen afsnører blodkarrene, så blodgennemstrømningen i hæmoriderne nedsættes. Det vil medføre, at de gradvist vil skrumpe, og dine symptomer aftager. Hvis der er hæmorider udenfor endetarmsåbningen, trækker lægen dem op på plads og syer dem fast.

Blødning efter operationen

Nogle patienter oplever lettere blødning fra endetarmen i dagene efter operationen. Blødningen vil aftage stille og roligt, men kan i mindre grad vare op til 6-8 uger.

Kraftigere blødning opstår hos ca. 5% og kan ske op til 10 dage efter operationen. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt med indlæggelse og evt. ny operation. Får du kraftig blødning, skal du straks ringe til Kirurgisk Modtageafsnit KMO på telefonnummer 38 63 56 35.

En mindre rift i endetarmsåbningen (fissur) ses hos ca. 1 % af patienterne efter operationen. Riften kan behandles med salve.

Medicin mod smerter

Det er normalt at have mange smerter efter operationen. Smerterne vil normalt aftage efter 1-2 uger. Vi anbefaler, at du tager fast paracetamol (Pinex®/Panodil®/Pamol®) mod smerter (håndkøbsmedicin). Det er vigtigt, at du tager de tilbudte smertestillende tabletter, så du ikke får smerter, som ellers kunne undgås.

Du skal tage 1 g paracetamol (2 tabletter) kl. _________
Herefter anbefaler vi, at du tager medicin på følgende faste tider i 3 dage efter operationen:

Tidspunkt: Kl. 08Kl. 12Kl. 17Kl. 22
Tablet paracetamol á 500 mg, 2 tabletter
Tablet ibuprofen á 400 mg, 1 tablet 

Du kan med fordel forberede isbind (almindeligt hygiejnebind med lidt vand på – lagt i fryseren) til at dulme smerten i operationsområdet. Efter behov kan der suppleres med tablet morfin á 10 mg - 1 tablet efter anvisning. Efter 3 dage er det som regel nok med håndkøbsmedicin.

Efter operationen

Du kan forvente at føle afføringstrang i timer til et par dage efter operationen, da der vil være hævelse i endetarmen. Det er vigtigt, at du ikke presser, når du går på toilettet, da det kan ødelægge de indre syninger.

Afføring

Du skal sørge for at have lind og helst daglig afføring. I de første par uger efter operationen kan du tage 1-2 tabletter Magnesia om aftenen og drikke minimum 2 liter væske i døgnet. Magnesia er håndkøbsmedicin.

Vandladning efter operationen

Smerterne efter operationen kan gøre det svært for nogle at lade vandet. Du bliver derfor først udskrevet, når vi er sikre på, at du kan tisse uden problemer.

Hygiejne

Der er ingen forholdsregler i forhold til badning eller hygiejne omkring såret. Du skal gøre, som du plejer.

Kvalme

Nogle oplever at have kvalme og opkastning efter operationen. Hvis du oplever det, vil du evt. få tilbudt kvalmestillende medicin.

Kost

Der er ingen regler for, hvad du må eller ikke må spise efter operationen – du må spise og drikke, hvad du har lyst til.

Fysisk aktivitet

Du genvinder hurtigt dine kræfter, hvis du er fysisk aktiv straks efter operationen. Fysisk aktivitet øger blodomløbet og hjælper til hurtigere heling og mindsker risikoen for komplikationer. Du kan genoptage alle former for fysisk aktivitet inklusiv seksuelt samvær, så længe det ikke giver smerter. Analt samleje frarådes dog de første 6-8 uger efter operationen.

Arbejde og sygemelding

De fleste patienter kan genoptage deres arbejde ca. 1 uge efter operationen. Der er ikke påvist nogen risiko ved at genoptage selv tungt fysisk arbejde. Hvis du får brug for en sygemelding, skal du henvende dig til din praktiserende læge

Udskrivelse

Du bliver udskrevet og kommer hjem samme dag, som du er blevet operereret.

Bilkørsel

Du må ikke føre bil de første 24 timer efter operationen. Din evne til hurtig reaktion er nedsat pga. bedøvelsen.

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du skal kontakte afdelingen, hvis du får det dårligt og oplever:

  • Høj feber (over 38,5º C)
  • Tiltagende smerter
  • Kraftig blødning

Hvis du får komplikationer indenfor de første 10 dage efter udskrivelsen, kan du på hverdage ringe til Dagkirurgisk Afsnit K, hverdage ml. kl. 07-20 på telefonnummer 3863 5717. Udenfor Dagkirurgisk Afsnit Ks åbningstid kan du kontakte Kirurgisk Modtageafsnit på telefon 3863 5635.

Redaktør