Håndeksem

Her kan du læse om håndeksem, som følge af en arbejdsrelateret hændelse.

Hvad er håndeksem?

Et typisk håndeksem begynder med en enkelt kløende plet, som breder sig. Der kan komme kløende knopper eller blærer, som væsker. Senere tørrer de ud, så huden bliver stiv, og der kan forekomme ømme revner. 

Der er to typer af håndeksem

 • Irritativt eksem
 • Allergisk eksem

Det irritative eksem skyldes overbelastning af huden. Det forekommer især hos personer med sart hud. 

Det allergiske håndeksem skyldes allergi overfor et eller flere stoffer. Ved kontakt med selv små mængder af disse stoffer opstår eksemet. 

Man kan ikke se på eksemet om det skyldes irritation eller allergi.

Hvad gør Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling?

Ved konsultation gennemgår den arbejdsmedicinske læge de forskellige fysiske, kemiske og biologiske faktorer, som påvirker din hud på arbejdet og i fritiden. 
Lægen foretager også en klinisk undersøgelse af huden. 

Den videre udredning foretages ofte i samarbejde med en hudafdeling, som foretager den endelige vurdering af hvilke hudlidelse, der er tale om og tester, om eksemet kunne skyldes allergi. Herudover varetager de behandling af eksemet og instruerer yderligere i, hvordan man bedst forebygger at eksemet kommer igen. 
I denne proces indgår desuden rådgivning om arbejdsforholdene fremover og om erhvervsskift/revalidering må overvejes. Desuden overvejes om der er tale om en erhvervssygdom, som bør anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. 

Kan håndeksem anerkendes som en arbejdsskade?

For at et håndeksem kan anerkendes i Arbejdsskadestyrelsen som en erhvervssygdom skal påvirkning og sygdom passe tidsmæssigt sammen, der skal være en sandsynlig årsagssammenhæng, og udsættelsen på arbejdet skal være større end udsættelsen i privatlivet. 

Gode råd om hudpleje ved håndeksem

 • Vask hænder i køligt vand, skyl og tør dem godt. 
 • Desinfektionsmidler kan anvendes i stedet for sæbevask, når hænderne ikke er synligt snavsede.
 • Anvend fugtighedscreme med et højt fedtindhold og uden parfume før, under og efter arbejdet. 
 • Fugtighedscreme skal fordeles over hele hånden, inkl. fingre og håndrygge.
 • Brug handsker ved vådt eller snavset arbejdet.
 • Handsker skal anvendes så lang tid som nødvendigt, men så kort tid som muligt. 
 • Handsker skal være hele, rene og tørre. Udskift dem hyppigt. 
 • Brug bomuldshandsker under beskyttelseshandsker. 
 • Bær ikke fingerringe på arbejde.
 • Pas også godt på hænderne i fritiden, brug handsker ved vådt arbejde i hjemmet og brug varme handsker udendørs om vinteren.
 • Skift til mindre irritative eller allergifremkaldene materialer.
 • Begræns omfanget af vådt arbejde. 
 • Begræns slidpåvirkning. 

Læs mere

www.astma-allergi.dk
www.sund-hud.dk
www.handskeguiden.dk

Redaktør