Håndeksem

Der findes to typer af håndeksem: irritativt- og allergisk eksem. Der kan opstå kløe og knopper. Håndeksem opstår, da man kan være allergisk overfor et eller flere stoffer.

Kort om håndeksem

Der er to typer af håndeksem. Det ene eksem kaldes irritativt eksem og skyldes en overbelastning af huden. Det opstår ofte hos mennesker med sart hud. Det andet eksem kaldes allergisk eksem og skyldes allergi overfor et eller flere stoffer. Ved kontakt med selv små mængder af disse stoffer opstår eksemet. Man kan ikke se på eksemet, hvilken type det er.

Årsager til håndeksem

Håndeksem kan enten skyldes en overbelastning af huden, eller at huden er i kontakt med et eller flere stoffer, som den reagerer allergisk over for.

Symptomer på håndeksem

Håndeksem begynder typisk med en enkelt kløende plet, som breder sig. Der kan også komme kløende knopper eller væskende blærer. Senere tørrer de ud, huden bliver stiv, og der kan komme ømme revner i huden.

Undersøgelse på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Samtale om faktorer, der påvirker din hud

Lægen gennemgår de forskellige fysiske, kemiske og biologiske faktorer, som din hud er udsat for på dit arbejde og i din fritid. Lægen undersøger også din hud.

Udvidet undersøgelse af huden

Du bliver eventuelt henvist til en hudlæge, som kan lave allergitest. Hudlægen kan tilbyde dig behandling af eksemet og vejlede dig i, hvordan du bedst forebygger det.

Svar på undersøgelsen

På baggrund af undersøgelserne og samtalen vurderer vi, om dit eksem på hænderne er relateret til dit arbejde. Hvis vi vurderer, at dit eksem skyldes forhold på dit arbejde, anmelder vi det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som vurderer, om dit eksem kan anerkendes som en arbejdsbetinget sygdom. Vi giver dig også gode råd om, hvordan du skal forholde dig til dit arbejde fremover.

Vurdering som arbejdsskade

Håndeksem kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis vi kan dokumentere, at der er en sammenhæng mellem påvirkninger på arbejdet og eksemet. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der afgør, om eksemet kan anerkendes som en arbejdsskade.

Gode råd ved håndeksem

Der er en række ting, du selv kan gøre for at forebygge håndeksem:

  • Vask hænder i køligt vand, og skyl og tør dem godt.
  • Brug håndsprit i stedet for at vaske hænder, når dine hænder ikke er synligt snavsede.
  • Bær ikke fingerringe, når du er på arbejde.
  • Brug en fugtighedscreme med et højt fedtindhold og uden parfume. Brug cremen før, under og efter arbejdet. Fordel cremen over hele hånden, også på fingrene og på håndryggen.
  • Brug beskyttelseshandsker ved vådt eller snavset arbejde i hjemmet eller på arbejdet. Handskerne skal være hele, rene og tørre. Brug bomuldshandsker under beskyttelseshandskerne. Behold handskerne på, mens du er i gang med arbejdet, og tag dem af, så snart du er færdig. Udskift handskerne ofte.
  • Brug varme handsker udendørs om vinteren.
  • Sørg for, at de midler, du arbejder med, som fx rengøringsmidler, er så lidt hudirriterende eller allergifremkaldende som muligt.
  • Begræns omfanget af arbejde, hvor dine hænder bliver våde.

Få mere viden

Redaktør