Fremanezumab (Ajovy) - behandling

Beskrivelse af medicinsk behandling af hovedpine/migræne med præparatet Fremanezumab (Ajovy)

Ajovy er udviklet specifikt til forebyggelse af kronisk migræne.

Behandling med Ajovy

Ajovy er udviklet specifikt til forebyggelse af kronisk migræne.

Virkningsmekanisme

Man har længe vidst at molekylet CGRP, som dannes i vores nervesystem, spiller en rolle i udviklingen af migræneanfald. Fremanezumab, som er det aktive stof i Ajovy, er et såkaldt monoklonalt antistof, som binder sig specifikt til CGRP. Dette forhindrer CGRP i at binde sig til sin receptor, og derved brydes transmissionen af signaler til hjernen. Dette kan nedsætte hyppighed og styrke af migræneanfald.

Inden du starter behandling

For at blive sat i behandling med Ajovy skal du opfylde kriterierne for kronisk migræne. Dvs. mindst 15 hovedpinedage pr. måned hvoraf mindst de 8 dage skal være migræne. Du skal fremvise udfyldt hovedpinekalender for den sidste måned inden opstart. Du skal angive dage med migræne, spændingshovedpine samt dage, hvor du har taget smertestillende medicin.

Du må ikke have medicinoverforbrugshovedpine, dvs. at du de sidste 3 måneder ikke må have taget smertestillende i form af triptaner, kombinationspræparater eller morfika mere end 9 dage pr. måned eller almindelig smertestillende i mere end 14 dage pr. måned.

Sådan tager man Ajovy

Ajovy kan injiceres i maveskindet, låret eller overarmen. Træk først hætten af kanylen. Afsprit og stræk eller klem om huden på det sted, du vil indgive Ajovy. Den fyldte pen placeres i en 90° vinkel mod huden på injektionsstedet. Den fyldte pen presses nedad mod huden i ca. 30 sekunder.

Det første ”klik” fra pennen indikerer, at injektionen er begyndt. Det andet ”klik” fortæller, at injektionen er slut. Du skal herefter vente 10 sekunder, inden du fjerner pennen. Det er vigtigt, at pennen holdes i et konstant pres mod huden. Ajovy må IKKE rystes før brug.

Bivirkninger

Ca. 1 ud af 10 patienter oplever reaktioner omkring indstiksstedet. Oplever du andre bivirkninger, når du har taget Ajovy, er det vigtigt, at du informerer lægen eller sygeplejersken i Neurologisk Ambulatorium.

Forsigtighedsregler

Som kvinde er det vigtigt, at du benytter sikker prævention, så længe du er i behandling med Ajovy. Du skal vente mindst 36 måneder efter sidste behandling, før du forsøger at blive gravid.

Når du er i behandling med Ajovy

Du skal møde til kontrol og medicinudlevering hver 3. måned hos sygeplejersken. I forbindelse med disse besøg skal du udfylde skemaer om bl.a. effekten af behandlingen. Efter 6 måneders behandling skal du møde til kontrol hver 6. måned.

Du skal udfylde hovedpinekalender så længe du er i behandling med Ajovy. Det er vigtigt, at du medbringer kalenderen hver gang, du kommer til konsultation. Hvis du ikke medbringer kalenderen, kan vi ikke udlevere medicinen til dig. De første 6 måneder skal kalenderen udfyldes dagligt. Herefter spørger vi kun til månedsdata fra kalenderen for hver 3. og 6. måned efter hver ny behandling, men opfordrer til, at du udfylder kalenderen løbende.

Du skal holde pause med Ajovy i 1 måned for hvert 1,5 år, du har været i behandling for at sikre, at du fortsat har behov for behandlingen.

Udlevering og opbevaring af Ajovy

Ajovy kan kun udleveres til dig i Neurologisk Ambulatorium. Du får udleveret medicin til 3-6 måneder af gangen afhængigt af, hvor længe du har været i behandling.

VIGTIGT!

Medicinen skal opbevares i køleskab ved 2-8 grader. Tåler ikke frost. Beskyttes mod lys. Ajovy kan opbevares ved højst 25 grader i sammenlagt max 24 timer.

Redaktør