Diagnostisk Enhed KDE, velkommen til

Denne pjece er til dig, der er henvist til udredning i Diagnostisk Enhed KDE i Abdominalcenter K. Her kan du læse lidt om, hvad du kan forvente dig af dit forløb og praktisk i forhold til åbningsrid, ventetid mm.

Diagnostisk Enhed (KDE) undersøger patienter, hvor man mistænker kræft eller anden alvorlig sygdom. Undersøgelsen sker ambulant og altså ikke under indlæggelse.

Hvis der findes tegn på sygdom, vil du blive henvist til relevant afdeling på hospitalet – hvis ikke, vil forløbet i Diagnostisk Enhed blive afsluttet, og du vil blive henvist til almindelig kontrol hos din egen læge.

Diagnostisk Enhed ligger sammen med Medicinsk Ambulatorium K på Nielsine Nielsens Vej 41H, indgang 7H, parterre - etagen under stuen. Se vedlagte oversigtskort.

Åbningstider og telefontid

Mandag til fredag kl. 08.00 - 15.00.
Telefonnummer 3863 5612

Weekender og helligdage lukket.

Du kan også kontakte os via Min Sundhedsplatform, hvor du kan skrive korte beskeder til os, som du kan forvente at få svar på indenfor 3 hverdage. Hvis din henvendelse kræver et længere svar/forklaring, kan det blive nødvendigt med et telefonopkald i stedet.

Kontaktpersoner

I Diagnostisk Enhed vil du efter din første lægesamtale blive tildelt en behandlingsansvarlig læge og en forløbsansvarlig sygeplejerske, som vil være dine kontaktpersoner, mens du er tilknyttet os.

Den behandlingsansvarlige læge og den forløbsansvarlige sygeplejerske har et særligt ansvar for at sikre:

  • At der tidligt i forløbet, med dit samtykke, er lagt en plan for dit forløb, hvad angår udredning, behandling og pleje.
  • At planen løbende justeres i forhold til undersøgelsessvar og din tilstand, så du oplever sammenhæng i forløbet.
  • At du og evt. dine pårørende er informeret om dit forløb, og at du få svar på dine spørgsmål.

Dit første møde i Diagnostisk Enhed

Det er en god idé at have en pårørende med til din 1. samtale i Diagnostisk Enhed.

Hver gang, du møder ind til din planlagte aftale i Diagnostisk Enhed, beder vi dig melde din ankomst i receptionen. Første besøg kan vare op til 2 timer og består af både lægesamtale og undersøgelse.

Afbud

Hvis det bliver nødvendigt for dig at melde afbud, beder vi dig gøre det i god tid, så tiden kan bruges til en anden patient.

Du kan melde afbud ved at skrive til os via Min Sundhedsplatform eller ved at ringe til os på telefonnummer 3863 5612.

Ventetid

Vi gør vores bedste for at undgå ventetid, men da der kan være akutte opgaver eller samtaler, der kræver mere tid end planlagt, kan ventetid godt opstå.

Ved nogle undersøgelser kan der også opstå ventetid i forbindelse med svar.

Det kan være en god idé at medbringe læsestof eller anden underholdning i tilfælde af ventetid.

Medicin

Mens du er i et forløb hos os, udskriver vi recepter på den medicin, som bliver ordineret af din behandlingsansvarlige læge. Giv venligst besked i god tid når du har brug for en ny recept.

Hvis du er i tvivl om, hvilken medicin og dosis, du får, eller hvorfor du får den, kan du altid spørge personalet. Du er meget velkommen til at skrive til os via Min Sundhedsplatform.

Du kan også downloade app’en ”Medicinkortet”, hvor du kan se din medicin og dine recepter.

Afslutning af forløb

Inden du bliver afsluttet fra Diagnostisk Enhed, vil vi fortælle dig om dit videre forløb. Du får samtidig at vide, hvad du skal være særligt opmærksom på i forhold til dit helbred.

Når dit forløb i Diagnostisk Enhed afsluttes, sender vi et resumé af dit behandlingsforløb samt en udskrift af den medicin, du fremover skal tage, til din egen læge. Det er herefter din egen læge – eller den afdeling som du bliver viderehenvist til – der følger op på kontrol og efterbehandling.

Ved akut opstået sygdom eller pludselig forværring

Hvis du oplever pludselig forværring i din sygdom eller får anden akut opstået sygdom, der er relateret til dit forløb i Diagnostisk Enhed, skal du kontakte os pr telefon og ikke pr mail eller Min Sundhedsplatform.

Hvis det sker udenfor vores åbningstid, skal du kontakte egen læge eller ringe til Akuttelefonen på 1813.

Kontanter og værdigenstande

Det er bedst ikke at medbringe kostbare værdisager eller kontanter ved samtalen, da det vil være på dit eget ansvar, hvis du mister dem. Stjålne genstande bliver ikke erstattet af Abdominalcenter K eller af Bispebjerg Hospital.

Parkeringsforhold på Bispebjerg Hospital

Der er mulighed for tidsbegrænset parkering på Bispebjerg Hospital. Der er opsat skilte, der markerer parkeringsreglerne på de forskellige områder. I parkeringshuset ved Tuborgvej er de to nederste etager forbeholdt patienter og pårørende. Husk altid at stille P-skiven.

Har du parkeret på en tidsbegrænset plads og har brug for forlængelse, skal du henvende dig personligt i Informationen i indgang 60. Er du forhindret i selv at møde op, kan du bede personalet på dit afsnit om hjælp. Hvis du uretmæssigt modtager en afgift, skal du henvende dig direkte til Parkzone.

Kørsel

Som hovedregel skal du selv sørge for transport. Det er sygeplejersken og lægen, der vurderer, om du er berettiget til kørsel. Ved behov for kørsel skal du være klar minimum 1½ time før mødetidspunktet.

Redaktør