Carbamazepin (Tegretol depot eller Trimonil Retard) - behandling

Beskrivelse af medicinsk behandling af hovedpine/migræne med præparatetet carbamazepin (Tegretol depot eller Trimonil Retard)

Carbamazepin anvendes til behandling af nervesmerter.

Præparatet                                                                                                                                  

Carbamazepin anvendes til behandling af trigeminusneuralgi, atypiske ansigtssmerter og andre nervesmerter. Midlet anvendes desuden til behandling af flere andre sygdomme, f.eks. epilepsi.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er træthed, kvalme, svimmelhed og besvær med at styre arme og ben. Desuden kan der bl.a. ses allergiske reaktioner, dobbeltsyn, mundtørhed, diarre, lavt saltniveau i blodet, knogleskørhed, øget tendens til infektioner, sløvhed, forhøjet kolesterol og menstruationsforstyrrelser. I sjældnere tilfælde kan der forekomme vægtøgning, nedsat appetit, mundtørhed, leverpåvirkning, blødningstendens og hovedpine.

Langvarig behandling med visse midler mod epilepsi øger risikoen for udvikling af knogleskørhed (osteoporose). Hvis du og din behandlende læge forventer, at du skal være i behandling med carbamazepin i mindst 2 år, bør du gå til din egen privatpraktiserende læge med henblik på stillingtagen til behov for udredning (DEXA skanning) og behandling (calcium og vitamin D).

Virkningsmekanisme

Carbamazepin virker ved at stabiliserer nervecellerne.

Forsigtighedsregler

Bør ikke bruges ved visse former for hjertesygdomme. Carbamazepin kan påvirke omsætningen af andre lægemidler.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.

Før behandlingsopstart

Inden du starter på behandlingen, skal der foreligge et hjertekardiogram (ekg) samt følgende blodprøver: Hæmoglobin, leukocytter, trombocytter, levertal, nyretal og væsketal.

Hvilken dosis skal man tage Normalt starter man med 100 mg 2 gange dagligt stigende hver 3. dag med 100 mg.

DagMorgenAften
1.-3.100 mg.100 mg.
4.-6.100 mg.200 mg.
7.-9.200 mg.200 mg.
10.-Evt. yderligere stigningEvt. yderligere stigning

Tabletterne tages med ca. 12 timers interval. Optrapning med 100 mg hver 3. dag og skal fortsætte, til der er god effekt eller for mange bivirkninger, dog højst optrapning til 1200 mg per døgn fordelt på 2 doser. Dosisøgning herefter efter aftale med lægen.

Redaktør