Astma

Her kan du læse om astma, som følge af en arbejdsrelateret skade.

Hvad er astma?

Astma er en ikke-smitsom betændelsestilstand (uden bakterier) i luftvejene med forbigående forsnævring af de små luftrør.

Symptomerne er:

 • Anfald med åndenød
 • Trykken for brystet
 • Pibende/hvæsende vejrtrækning
 • Hoste og opspyt
 • Forværring om natten forekommer hyppigt

Hvad skyldes astma?

Astma kan skyldes mange forskellige ting, som er almindeligt forekommende i hjemmet og hverdagen.

 • Husstøvmider, pelsdyr, pollen, mados, parfumer, tobaksrøg, kulde, fysisk anstrengelse.
 • Astma kan også skyldes påvirkninger fra arbejdet: Eksempelvis kemiske stoffer, melstøv, støv i svinestalde, pelsdyr. 

I nogle erhverv forekommer astma hyppigt:

 • Bagere og konditorer
 • Frisører
 • Landmænd
 • Møbelindustriarbejdere
 • Laboratoriearbejder med forsøgsdyr

Man kan skelne mellem:

 • Arbejdsbetinget astma, hvor årsagen til udviklingen af astma findes i arbejdsmiljøet
 • Arbejdsforværret astma, der ikke er forårsaget af arbejdsmiljøet, men hvor astma kan forværres af faktorer i arbejdsmiljøet. 

Hvad gør Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling?

Lægen vil gennemgå dine helbredsforhold og dine ansættelser på med fokus på:

 • Dine arbejdsfunktioner og arbejdsmiljø
 • Dine astmasymptomer

Det kan være en fordel i nogle tilfælde, at lægen tager ud og ser din arbejdsplads. 

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med flere undersøgelser, så længen bedre kan vurdere din astma. 

Når dit forløb på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling er færdigt, får du:

 • En vurdering af, om du har astma og om din astma er relateret til dit arbejde. 
 • Rådgivning om, hvordan du skal forholde dig med arbejdet fremover.
 • Ved mistanke om arbejdsrelateret astma: Lægen anmelder din astma til Arbejdsskadestyrelsen, som vurderer, om din astma kan anerkendes som en arbejdsbetinget sygdom. 

Kan astma anerkendes som en arbejdsskade? 

Astma står på erhvervssygdomslisten. Det betyder, at hvis din astma skyldes et af de stoffer, der står på denne liste (f.eks. isocyanater, enzymer eller laboratoriedyr), kan tilfældes anerkendes som en arbejdsskade. Det kræver naturligvis, at du er udsat for de pågældende ting på dit arbejde.  

Hvad skal du være opmærksom på?

Du bør undgå de ting, du reagerer på. Der lan f.eks. bliver tale om at udskifte stoffer og produkter på din arbejdsplads eller om at omplacere dig på arbejdspladsen. 

Ved allergi som årsag til din astma, vil symptomerne høre op, når du ikke længere udsættes for det, du er allergisk overfor. 

Der er gode muligheder for medicinsk behandling af astma, så du kan leve med få eller ingen symptomer. Det er din praktiserende læge, der står for behandlingen. 

Kontakt egen læge ved spørgsmål vedrørende behandling. 

Hjemmesider med yderligere oplysninger

Netdoktor

www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/astma.html

Astma- og Allergiforbundet 

www.astma-allergi.dk

Redaktør