Astma

Astma er en betændelse i luftvejene. Man kan have øget risiko for udvikling af astma, ved nogle typer af arbejde.

Kort om astma

Astma er betændelse i luftvejene uden bakterier eller virus. Ved astma trækker de små luftrør i lungerne sig sammen, hvilket gør det svært at trække vejret. Astma kommer i anfald og smitter ikke.

Arbejdsrelaterede årsager til astma

Der er en øget risiko for at udvikle astma, når man er i et arbejdsmiljø, hvor man er i kontakt med fx kemiske stoffer, støv eller pelsdyr.

Der er en øget risiko for at udvikle astma eller forværre udviklingen af astma, hvis man arbejder som fx:

 • bager eller konditor
 • frisør
 • landmand
 • møbelindustriarbejder
 • laboratoriearbejde med forsøgsdyr.

Vi skelner mellem to typer af arbejdsrelateret astma:

 • Arbejdsbetinget astma, hvor årsagen til udviklingen af astma findes i arbejdsmiljøet.
 • Arbejdsforværret astma, hvor årsagen til udviklingen af astma ikke findes i arbejdsmiljøet, men tilstanden forværres af faktorer i arbejdsmiljøet.

Andre årsager til astma

Der kan også være andre årsager til, at man udvikler astma. Det kan blandt andet være, hvis man er i kontakt med husstøvmider, pelsdyr, pollen, mados, parfume, tobaksrøg, kulde eller ved fysisk anstrengelse.

Symptomer på astma

Symptomer på astma er:

 • anfald med åndenød
 • trykken for brystet
 • pibende eller hvæsende vejrtrækning
 • hoste og slim fra luftvejene.

Undersøgelse på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Samtale om din sygehistorie og arbejdssituation

Din undersøgelse består primært af en samtale med en læge, der gennemgår dine symptomer, din sygehistorie, din ansættelse og din livsstil. Vi gennemgår dit arbejde grundigt, så vi kan få indsigt i, om der er noget i din arbejdssituation, der kan være årsag til dine symptomer.

På baggrund af samtalen kan lægen vurdere, at vi har brug for at besøge din arbejdsplads for at kunne vurdere dine arbejdsforhold bedst muligt. Det skal du give tilladelse til.

Undersøgelser for astma

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at lave flere undersøgelser, før vi kan vurdere, om du har astma.

Svar på undersøgelsen

På baggrund af undersøgelserne og samtalen vurderer vi, om du har astma, og om din astma er relateret til dit arbejde. Hvis vi vurderer, at din astma kan skyldes forhold på dit arbejde, anmelder vi det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. som vurderer, om din astma kan anerkendes som en arbejdsbetinget sygdom. Vi giver dig også gode råd om, hvordan du skal forholde dig til dit arbejde fremover.

Vurdering som arbejdsskade

Astma kan anerkendes som arbejdsskade, hvis vi kan dokumentere, at din astma skyldes, at du på din arbejdsplads er eller har været udsat for et af de stoffer, som er registreret på erhvervssygdomsfortegnelsen.

Du finder erhvervssygdomsfortegnelsen på www.aes.dk. Søg på 'erhvervssygdomsfortegnelsen'.

Behandlingsmuligheder

Undgå de stoffer, der påvirker din astma

Når du ved, hvilke stoffer der er årsagen til udviklingen af din astma, kan du forsøge at undgå dem. Du kan tale med din arbejdsplads om en eventuel omplacering eller muligheden for at udskifte de stoffer eller produkter, der giver dig astma.

Medicinsk behandling

Der er gode muligheder for at få medicin for din astma, som mindsker eller fjerner dine symptomer. Kontakt din egen læge, som kan vurdere, om du har behov for medicinsk behandling for astma.

Få mere viden

Redaktør