Astma - behandling med Xolair

Medicinen Xolair virker forebyggende på allergisk astma. Behandlingen fås som indsprøjtninger.

Kort om behandlingen

Du skal behandles med medicinen Xolair mod svær, allergisk astma. Medicinen virker forebyggende ved at blokere et stof (immunglobulin E) i kroppen, som er med til at fremkalde anfald med allergisk astma.

Sådan foregår behandlingen

Behandlingen

Du får behandlingen som 1-4 indsprøjtninger hver 2. eller 4. uge. Dosen afhænger af, hvor meget immunglobulin E, du har i blodet, og af din vægt.

Det skal du være opmærksom på

Tal altid med os, inden du stopper med anden medicin

Du skal forsætte med at tage din øvrige astmamedicin, når du får Xolair. Du skal altid tale med os, inden du stopper eller påtænker at stoppe med andre former for medicin.

Kontakt os, hvis du glemmer at få en dosis

Hvis du glemmer at komme til en behandling, skal du kontakte os hurtigst muligt for at få en ny tid.

Kontakt os, hvis du bliver gravid

Hvis du bliver gravid eller planlægger at blive gravid, mens du får behandlingen, skal du kontakte os. Vi vurderer, om du kan fortsætte med behandlingen, eller om du skal tilbydes en anden.

Undgå amning

Det er vigtigt, at du ikke ammer, mens du er i behandling. Det skyldes, at dit barn kan få medicinen gennem modermælken, og at medicinen kan være skadelig for dit barn.

Du kan få bivirkninger

Al medicin kan give bivirkninger. Nogle mennesker oplever ingen bivirkninger, mens andre oplever flere på én gang. Vi anbefaler, at du altid orienterer dig om, hvilke bivirkninger din medicin kan have. Du kan læse mere på indlægssedlen eller på www.min.medicin.dk. Hvis du oplever bivirkninger, der påvirker din hverdag, er du altid velkommen til at kontakte os eller din egen læge, så vi så vidt muligt kan hjælpe dig med at lindre symptomerne.

Nogle af de mest almindelige bivirkninger ved behandlingen er:

  • feber
  • hovedpine
  • smerter i den øvre del af maven
  • smerte, hævelse, kløe eller rødme, hvor du er blevet stukket.

Kontakt straks din egen læge, hvis du får symptomer på en allergisk reaktion

Behandlingen kan have alvorlige bivirkninger, som du skal reagere på. Du skal derfor straks kontakte din egen læge eller Akuttelefonen 1813 uden for din egen læges åbningstid, hvis du:

  • får åndenød
  • får hurtig hjerterytme
  • bliver svimmel eller føler dig uklar
  • får udslæt, kløe eller nældefeber
  • får hævelser i ansigtet (læber og tunge), i luftrøret eller omkring struben.

Vær opmærksom på, at du har større risiko for at få en alvorlig, allergisk reaktion, hvis du allerede tidligere har haft det.

Få mere viden

Du kan få mere viden om sygdom og behandling på www.patienthåndbogen.dk.

Redaktør