Amyloidose - undersøgelse af hjertet (hjerteskintigrafi)

Ved en skanning med et radioaktivt sporstof kan vi afsløre proteinaflejringer i hjertet.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt dit hjerte med en skintigrafi. En skintigrafi er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof. Sporstoffet kan afsløre, om der er proteinaflejringer i hjertet, hvilket kan være tegn på amyloidose.

Du skal forvente at være på hospitalet i cirka 4 timer i forbindelse med undersøgelsen.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Vi giver dig sporstof i en blodåre i armen. Du skal vente i cirka 3 timer, mens sporstoffet fordeler sig i kroppen. I ventetiden skal du drikke 2 liter vand eller saft. Du må gerne gå på toilettet og forlade afdelingen i ventetiden.

Du ligger ned, mens vi skanner dig. Skanningen varer 30 minutter.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om undersøgelser med radioaktive sporstoffer på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør