Aimovig - behandling

Beskrivelse af medicinsk behandling af hovedpine/migræne med præparatet Aimovig

Aimovig er udviklet specifikt til forebyggelse af kronisk migræne.

Virkningsmekanisme

Man har længe vidst at molekylet CGRP, som dannes i vores nervesystem, spiller en rolle i udviklingen af migræneanfald. Erenumab, som er det aktive stof i Aimovig, er udviklet specifikt til at blokere CGRP-receptoren, og derved brydes transmissionen af signaler til hjernen. Dette kan nedsætte hyppighed og styrke af migræneanfald.

Inden du starter behandling

For at blive sat i behandling med Aimovig skal du opfylde kriterierne for kronisk migræne. Dvs. mindst 15 hovedpinedage pr. måned hvoraf mindst de 8 dage skal være migræne. Du skal fremvise udfyldt hovedpinekalender for den sidste måned inden opstart. Du skal angive dage med migræne, spændingshovedpine samt dage, hvor du har taget smertestillende medicin.

Du må ikke have medicinoverforbrugshovedpine, dvs. at du de sidste 3 måneder ikke må have taget smertestillende i form af triptaner, kombinationspræparater eller morfika mere end 9 dage pr. måned eller almindelig smertestillende i mere end 14 dage pr. måned.

Hvilken dosis skal man tage

De første 3 måneder skal du tage 140 mg hver måned. Behandlingen stoppes, hvis ikke der er tilfredsstillende reduktion af hovedpinen efter 3 måneder. Er der tilfredstillende effekt af Aimovig, fortsætter du de næste 3 måneder med at tage 140 mg hver måned.

 

Sådan tager man Aimovig

Aimovig kan injiceres i maveskindet, låret eller overarmen. Træk først hætten lige af pennen. Afsprit og stræk eller klem om huden på det sted du vil indgive Aimovig. Injektionspennen holdes i en 90 graders vinkel mod huden og stemplet trykkes i bund. Pennen presses mod huden, indtil det lille vindue er helt gult og måske giver et klik.

Bivirkninger

Ca. 1 ud af 10 patienter oplever forstoppelse, kløe, muskelkramper eller rødme og hævelse omkring indstiksstedet. Oplever du bivirkninger der ikke er beskrevet her, er det vigtigt at du informerer lægen eller sygeplejersken i Neurologisk Ambulatorium.

Forsigtighedsregler

Som kvinde er det vigtigt, at du benytter sikker prævention, så længe du er i behandling med Aimovig. Du skal vente mindst 5 måneder efter sidste behandling, før du forsøger at blive gravid.

Når du er i behandling med Aimovig

Du skal møde til kontrol og medicinudlevering hver 3. måned hos sygeplejersken. I forbindelse med disse besøg skal du udfylde skemaer om bl.a. effekten af behandlingen. Efter 6 måneders behandling skal du møde til kontrol hver 6. måned.

Du skal udfylde hovedpinekalender så længe du er i behandling med Aimovig. Det er vigtigt, at du medbringer kalenderen hver gang du kommer til konsultation. Hvis du ikke medbringer kalenderen, kan vi ikke udlevere medicinen til dig. De første 6 måneder skal kalenderen udfyldes dagligt. Herefter spørger vi kun til månedsdata fra kalenderen for hver 3. og 6. måned efter hver ny behandling, men opfordrer til at du udfylder kalenderen løbende.

Du skal holde pause med Aimovig i 1 måned for hvert 1,5 år, du har været i behandling for at sikre, at du fortsat har behov for behandlingen.

Udlevering og opbevaring af Aimovig

Aimovig kan kun udleveres til dig i Neurologisk Ambulatorium. Du får udleveret medicin til 3-6 måneder ad gangen afhængigt af, hvor længe du har været i behandling. Den første gang du skal have Aimovig, får du udleveret en køletaske med køleelementer til at transportere medicinen hjem.

VIGTIGT! Du skal medbringe køletasken med frosne køleelementer hver gang du kommer og henter din medicin. Glemmer du køletasken, kan vi ikke udlevere medicinen til dig. Medicinen skal opbevares i køleskab ved 2-8 grader. Tåler ikke frost. Aimovig kan evt. tages ud i stuetemperatur ½ time før brug.

VIGTIGT! Brydes kølekæden kan Aimovig holde sig i 14 dage ved højest 25 grader. Aimovig må ikke lægges tilbage i køleskabet, hvis først det har været opbevaret ved stuetemperatur.

Det er således vigtigt, at du planlægger dit besøg i Neurologisk Ambulatorium, så du har adgang til køleskab og fryser inden for 5 timer. 5 timer er det maksimale medicinen kan holdes nedkølet i den udleverede køletaske.

Redaktør