Fostre forstyrres af kemi

​Danske mænd har en ret dårlig sædkvalitet, og noget tyder på, at det kan skyldes kemiske påvirkninger i fostertilstanden. De seneste år er forskerne begyndt at interessere sig for kemiske stoffers påvirkning af fostre.

​- Vi hører i medierne, at danske mænds sædkvalitet er for nedadgående. Men det er i virkeligheden meget usikkert, og de bedste data, vi har, viser ingen tegn til forringelse de sidste 20 år. Sådan siger overlæge Jens Peter B​onde fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital, som forsker i kemiske stoffers betydning for vores evne til at få børn.


Jens Peter Bonde. Foto: Claus Peuckert.

Dårlig sædkvalitet

Det er rigtigt, at sædkvaliteten blandt danske mænd er temmelig ringe. Undersøgelser viser, at det optimale antal sædceller er 60 mio. pr. milliliter sædvæske – og det har kun ca. halvdelen af danske mænd. Vi ved ikke, hvorfor. Men om sædkvaliteten er blevet dårligere, som nogle forskere påstår, - det får vi nok aldrig et pålideligt svar på fastslår han.

Ifølge overlægen er der gennem de sidste 20-30 år lavet en mængde undersøgelser af forskellige kemiske stoffers betydning for mænds forplantningsevne – og ingen af dem har fundet den store synder:

- Ja, der er nogle miljøfremmede stoffer, som har en vis betydning antallet af sædceller og på sædcellernes bevægelighed, men der er ikke tale om dramatiske effekter, fas​tslår han.

Fostre er nøglen

Derfor er forskernes opmærksomhed nu vendt mod at undersøge betydningen af de skadelige stoffer, mennesker udsættes for i fostertilstanden. Det oplagte eksempel er rygning, som man ved med sikkerhed giver lavere fødselsvægt. Nylige undersøgelser af mødre med et relativt højt indhold af det skadelige stof, PCB i blodet, viser også en sammenhæng med lav fødselsvægt. Forskerne diskuterer dog stadig, om der er tale om en reel sammenhæng.

- Mange ting peger på, at fostre, især i de tidlige stadier, er særligt følsomme overfor påvirkning fra miljøfremmede stoffer, understreger Jens Peter Bonde.

Forskerne på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling er i øjeblikket i gang med at finde midler til et ambitiøst forskningsprojekt om kemikaliers betydning for fostres udvikling, det såkaldte FOX projekt. Forskningsprojektet skal undersøge, om en række af de kemiske stoffer, som vi alle sammen udsættes for i små mængder, kan have en sundhedsskadelig effekt på fostre.

Forstyrrer udviklingen

Ifølge overlægen er forskernes hypotese, at selv ganske små mængder af miljøfremmede stoffer kan forstyrre fostrets udvikling i bestemte stadier og fx føre til nedsat forplantningsevne. Undersøgelsen skal omfatte blodprøver fra kvinder, der var gravide for 25 år siden. De findes i dag hos Seruminstituttet, og hvis forskerne får lov, er det planen at opsøge kvindernes voksne sønner (samt evt. også døtre) og undersøge deres fertilitet for at se, om der er en sammenhæng ift. til de miljøfremmede stoffer, de har været udsat for som fostre.

- Det er et meget spændende forskningsprojekt, der først kan lade sig gøre nu, hvor der er gået 25 år. Forhåbentlig vil det gøre os klogere på, hvordan kemiske stoffer kan påvirke fostre, slutter overlæge Jens Peter Bonde. Undersøgelsen har indtil videre modtaget støtte fra Region Hovedstaden, Lundbeck-fonden samt det prisbelønnede projekt, ReproHigh.​

Redaktør