Hjerner på jagt efter et kick

Der er brug for mere forskning i de bivirkninger, som kan følge med dopamin-behandling, fx ludomani og hyperseksualitet.

Parkinsons sygdom kan behandles - og bliver det ofte med medicin, der indeholder dopamin. Man ved nemlig, at Parkinson hænger sammen med mangel på signalstoffet dopamin i h​jernen, og dopaminholdig medicin har en god effekt på sygdommen.​​

Men det har vist sig, at mange patienter på dopaminholdig medicin udvikler generende bivirkninger under kronisk behandling:​​​​

- For mange går der ca. fem år, så begynder de at få bivirkninger i form af impulsforstyrrelser som ludomani og hyperseksualitet. Vi gætter på, at deres hjerne ikke længere kan optage dopaminen og derfor er på jagt efter et "kick" ad andre veje, fortæller Hartwig Siebner. 


Hartwig Siebner. I baggrunden er ph.d.-studerende Brian Numelin Haagensen i gang med at teste en forsøgsperson. Foto: Claus Peuckert.

Ved for lidt om bivirkninger

Han understreger, at der er et stort behov for forskning på det​​te område:

- Vi har brugt dopaminbehandlinger i årevis, men ikke fokuseret særligt meget på bivirkninger. Det sker tit, når der især er tale om psykiske bivirkninger. Og det er kun toppen af isbjerget, der er kendt, siger han.

For øjeblikket er Neurologisk Afdeling i gang med et forskningsprojekt for at undersøge, hvad der sker i hjernen på Parkinson -patienter, der har problemer med at kontrollere deres impulser. Patienternes hjerner bliver scannet, mens de spiller et terninge-spil for at undersøge, hvordan hjernen bearbejder fx tab af pengebeløb eller indsats på forskellige beløb.

Har fundet en biomarkør

Et andet forskningsprojekt undersøger de funktionelle forandringer, der sker i hjernen, netop når man får dopamin. Her handler det om en anden meget hyppig ​​bivirkning ved Parkinson-medicinen, nemlig de såkaldte "hyperkinesier" eller ufrivillige bevægelser.

- Vi har netop fået publiceret en artikel om, hvad der sker i hjernen hos patienter med denne bivirkning under behandlingen med dopamin. Når patienten er på vej til at udvikle hyperkinesi, kan man se forandringer i hjerneaktiviteten, som kan forudsige, at bivirkningen vil komme. Og vi har fundet en biomarkør, som vi kan arbejde videre med, fortæller professoren.

Mere målrettet behandling

- Jeg håber, at når det​​ en dag bliver muligt at opdage bivirkningerne tidligere, vil vi kunne tilpasse behandlingen og fx sætte tidligere ind med kirurgi hos de patienter, der er særlig sensitive overfor dopaminbehandlingen. Vi vil kunne behandle mere nuanceret og nemmere finde den rigtige balance, siger han.

Endelig håber Hartwig Siebner, at en større indsigt i dopaminbehandlingens bivirkninger også vil skabe interesse for at udvikle ny medicin:

- Medicin som behandler hjernens mangel på dopamin er veletableret, og der forskes ikke særligt meget i det mere. Men der kunne vise sig et behov for at udvikle ny medicin baseret på nogle andre mekanismer, slutter professoren.​​​
Redaktør