​​

Forskningsprojekt om frosne skuldre

Forskningsp​​rojekt om frosne skuldre

  • I forskningsprojektet deltager i alt 45 patienter med frossen s​kulder
  • De undersøges med PET/CT skanning, som er en lovende diagnostisk metode ved mistanke om frossen skulder
  • Patienterne bliver opereret for frossen ​skulder
  • Under operationen udtages væv fra patienterne, og det undersøges mikroskopisk og i elektronmikroskop for struktur og arkitektur i bindevævet, samt for indhold af forskellige signalstoffer og kortlægning af hvilke gener, der er aktive i sygdommens forskellige faser
  • Forskningsprojektet er støttet af Gigtforeningen
  • De første resultater publiceres i løbet af foråret 2014​
Redaktør