Det er stadig cowboyland

PORTRÆT. Professor Michael Krogsgaard trives med at sætte ting i gang og udvikle nyt - så idrætskirurgien er lige noget for ham. Men samtidig efterlyser han bedre dokumentation.

​- Det er et område, hvor der hele tiden kommer nye ting frem - nye implantater, skruer, operationsmetoder og udstyr. Det er stadig cowboyland - mange gør præcis det, de har lyst til, siger han. 


Michael Krogsgaard. Foto: Claus Peuckert.

Brug for bedre målinger

Det giver stor frihed til at udvikle og afprøve nye metoder, men Michael Krogsgaard mener også, at den anarkistiske tilgang kan være et problem:

- På nogle områder er de videnskabelige holdepunkter for behandlingerne for dårlige. Vi ved ikke nok om, hvad der virker på længere sigt. Vi skal gøre meget mere ud af at måle, hvordan patienterne har det efter de operationer, vi udfører, men i dag mangler vi målemetoder, der er gode nok, understreger Michael Krogsgaard.

Han efterlyser flere midler til at udvikle målemetoder, der kan dokumentere de forskellige indgrebs effektivitet. Og udgøre en modvægt til de kommercielle interesser, som fylder meget på det idrætskirurgiske felt.

Idrætskirurgi fra bunden

Egentlig er det en tilfældighed, at Michael Krogsgaard er endt med at beskæftige sig med idrætskirurgi. Feltet tiltrak ham i 1990'erne, hvor han var med til at indføre og udvi​​​kle de første kikkert-operationer på Rigshospitalet. Næste stop var Bispebjerg Hospital, hvor han har arbejdet med at bygge idrætskirurgien op fra bunden. Her er det lykkedes at skabe en afdeling, der er førende i Danmark på en række felter og har et højt fagligt niveau:

- Vi har opnået en meget høj ekspertise og etableret særdeles frugtbare samarbejder - bl.a. med anæstesiafdelingen. Det er nu rutine at operere patienterne under lokalbedøvelse, så de ikke behøver komme i fuld narkose f.eks. ved skulderoperationer, fortæller overlægen. Samarbejdet med fysioterapeuterne giver god sammenhæng i behandlingsforløbene, som er afgørende for det høje faglige niveau.

Operationsmetoder overføres

Idrætskirurgien på Bispebjerg Hospital er organiseret, så kirurg​erne udfører kikkertoperationer i mange forskellige led, frem for at koncentrere sig om et bestemt led og lave mange typer operationer i det. Det giver mulighed for innovation, f.eks. ved at overføre succesfulde kikkert-operationsteknikker fra skulderled til knæled.

For Michael Krogsgaard er de givende samarbejder på tværs med til at gøre det fascinerende at arbejde med idrætskirurgi på Bispebjerg Hospital. Samarbejdet med Institut for Idrætsmedicin har resulteret i mange spændende forskningsresultater. Han er glad for muligheden for løbende at udvikle nyt - og sætter pris på at bruge sin anatomiske viden.

- Den funktionelle anatomi, som man sad og terpede i starten af studiet, bruger man meget konkret hver eneste dag, når man opererer, slutter overlægen.


Redaktør