Smerten skal gøres synlig

PORTRÆT: Forskningsleder, professr Bente Danneskiold-Samsøe, Parker Instituttet, er en ”grand old lady” inden for forskning i gigtsygdomme og smerter.

Danske gigtpatienter kan takke Bente Danneskiold-Samsøe for, at de i dag har mulighed for at træne i varmtvandsbassiner. Det var nemlig hendes disputats i 1987, der viste, at det var gavnligt at træne leddegigtpatienter i varmtvandsbassin. (Foto: Claus Peuckert)

I 25 år har Bente Danneskiold-Samsøe været ansat på Frederiksberg Hospital, bl.a. som leder af Reumatologisk Afdeling. I 1997 tog hun sammen med Danmarks første forskningsprofessor i reumatologi initiativ til at oprette Parker Instituttet, der forsker i de almindeligste gigtsygdomme.

Tidlige MR-skanninger

Patienter med kroniske smerter fik tidligt forskningschefens opmærksomhed – og i 70´erne deltog hun i forskning, hvor fibromyalgi-patienters muskler blev undersøgt ved hjælp af muskelbiopsi. Senere (i 80’erne) d​eltog Bente Danneskiold-Samsøe i det første forskningsprojekt, hvor man brugte MR-skanning til at måle smerter hos bl.a. patienter med fibromyalgi.

- Det var ret fantastisk – vi kunne se, at fibromyalgipatienter har et større smerteopfattelsesområde i hjernen end raske. Men det var en udfordring at skelne, hvad der skyldtes patienternes bevægelse med hovedet under skanningen, fortæller forskningslederen.

Hun glæder sig over at være med til at videreføre denne forskning i Parker Instituttets aktuelle projekt med MR-scanning af hjernens aktivitet ved smerte hos både fibromyalgipatienter, gigtpatienter og raske.

Samfundsgavn

Allerede som 11-årig vidste Bente Danneskiold-Samsøe, hvad hun ville være – nemlig læge. Men familien mente, det var for usikkert, så hun begyndte med en uddannelse til f​​​ysioterapeut. Derefter gik hun direkte over på lægestudiet.

Hun havde stor lyst til at vælge gynækologi som speciale, men endte med reumatologi:

- Jeg tænkte, at rent samfundsmæssigt ville det være mest fornuftigt at bruge det, jeg kunne i forvejen, fortæller hun.

Siden er det blevet til en mængde forskningsprojekter og internationale publiceringer. Ligesom professoren også har brugt sin viden til at udvikle lægevidenskabelig dokumentation af tortur. Siden 1984 har hun været engageret i arbejdet med torturofre ved Rehabiliteringscentret for Torturofre.

Vigtige sygdomme

Det er meget vigtigt – også samfundsmæssigt set – at synliggøre og måle smerterne f.eks. hos fibromyalgipatienter og andre patienter med kroniske smerte​​r. Lægerne er nemlig ikke veluddannede til at forholde sig til patienter med symptomer, som hidtil har været vanskelige at forklare, påpeger professoren.

- Jeg er glad for, at det sammen med dygtige kollegaer er lykkedes at få skabt et forskningsinstitut for de sygdomme, der har lavest prioritering – men som koster samfundet mange penge og er meget indgribende for patienterne, både når det gælder arbejdsevne og livskvalitet, slutter Bente Danneskiold-Samsøe og understreger, at uden støtte fra både danske og udenlandske fonde, ville Parker Instituttet ikke have været, hvor det er i dag.  Redaktør