Der er ingen simple forklaringer på fedme

PORTRÆT: Forskningsleder, professor ved Institut for Sygdomsforebyggelse, Berit Lilienthal Heitmann, forsker i sammenhængen mellem fedme og kost og betydningen af angst og usikkerhed. 

Det var en række af tilfældigheder, der førte til, at Berit Heitmann, som i dag er professor i ernæringsepidemiologi, begyndte at forske i ernæring og fedme. Oprindeligt er hun uddannet tandlæge og kom ind i fedmeforskningen via en interesse for ernæring. Dengang i 80’erne var det et område præget af lav status. Men i dag boomer forskningen i fedme. (Foto: Claus Peuckert)

Fedmens gåde

Ifølge Berit Heitmann findes der ingen simple forklaringer på, hvorfor vi bliver federe. Som professor ved Institut fo​​r Sygdomsforebyggelse leder hun en tværfaglig gruppe på ti ph.d-studerende, der alle bidrager til at løse fedmens gåde.  

- Det er rigtig spændende at være med til at finde ud af, hvad der gør, at vi bliver overvægtige. For det viser sig at være langt mere kompliceret end bare for meget mad og for lidt motion. Vi ved ikke præcis, hvorfor folk udvikler fedme – man antager, at det skyldes en kombination af kognitive, psykologiske, sociale og genetiske faktorer, understreger professoren. 

Tværfaglige hyp​oteser

En af de ting, der fascinerer Berit Heitmann ved dette felt, er, at forskning i fedme ikke længere kun bedrives af medicinere. Det er blevet et tværfagligt felt, hvor og​​så andre fagfolk kan bidrage.

- Vi er nødt til at arbejde med hypoteser og udvikle idéer mere tværfagligt. Og her kan også fx historikere, antropologer og psykologer bidrage, fortæller professoren. 

Selv har Berit Heitmann de seneste år koncentreret meget af sin forskning om årsager til fedme, der kan opstå i det tidlige liv – dvs. i fostertilstanden og den tidlige barndom. Det kan være ernæringsmæssige faktorer, forurenende stoffer i vores miljø eller udstødelse og mangel på omsorg. Inspirationen har hun bl.a. fra forsøg med rotter og mus, der viser, at stress og usikkerhed f.eks. i form af manglende omsorg kan føre til fedme.

Stress og us​​ikkerhed

Og ifølge Berit Heitmann er der også forskning, der peger på, at voksne, der som børn har følt sig mobbet, fors​​ømt eller manglet omsorg, har en større risiko for at udvikle fedme. Anden forskning tyder på, at mangel på søvn også kan bidrage til fedmeudvikling.

Forklaringen kan lidt forsimplet være, at kroppen – uafhængigt af vores vilje og bevidsthed – kan reagere på usikkerhed ved at skrue op for lagringen af fedt.

Denne viden har Berit Heitmann brugt i et større, aktuelt forskningsprojekt, Sund Start, hvor idéen er at sætte tidligt ind ikke blot med bedre kost og motionsvaner, men også med håndtering af stress og optimering af søvnlængde og –mønstre. Indsatsen retter sig mod familier, hvor børnene har en øget risiko for at udvikle overvægt - se video om Projekt Sund Start her.

- Der er god mening i at sætte ind tidligt og lave en målrettet forebyggende indsats overfor risikobørn, der endnu ikke har udviklet overvægt. Vi skal nok til at tænke i en mere helhedsorienteret indsats fremover, slutter professoren.
Redaktør