Hvordan træner man rigtigt op efter en skulderoperation (Bankart)?

Evidensbaserede anbefalinger skal sikre ensartethed og kvalitet i genoptræningen.

​​​​

Er det nødvendigt at blive genoptrænet i syv uger på sygehuset, når man er opereret for Bankart læsion (en skulder, der er gået af led - en almindelig håndboldskade). Eller er det lige så godt at komme ud i kommunal genoptræning med det samme? 



Susan Warming. Foto: Claus Peuckert.

Det er nogle af de spørgsmål, forskningen i fysioterapi skal svare på. Fysioterapeuterne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler er nemlig med i et arbejde med at udvikle evidensbaserede genoptræningsforløbsbeskrivelser i samarbejde med de andre hospitaler i regionen og fagfolk fra kommunen. Det gøres videnskabeligt ved at gennemgå forskningen på hvert enkelt område.

Sikre kvaliteten

Ifølge fysioterapeut og ph.d Susan Warming, handler det om at sikre kvaliteten af genoptræningen på tværs af kommuner og hospitaler overalt i Region Hovedstaden. I første omgang arbejder Region Hovedstaden med forløbsbeskrivelser af genoptræningen for seks forskellige grupper af patienter.

Formålet er at skabe ensartethed og kontinuitet i genoptræningen mellem hospitalets og kommunens tilbud. Og at sørge for, at genoptræningen er ordentligt koordineret og ansvars- og opgavefordeling mellem på tværs af hospital og kommune er klar. Det er der et stort behov for, efter at kommunerne har overtaget ansvaret for genoptræning, siger Susan Warming.

Hvad virker bedst?

Forløbsbeskrivelserne skal være baseret på de metoder, der ifølge forskningen virker bedst. Det kræver omfattende studier af forskningsartikler, og som så bliver kombineret med erfaringer fra den praksis, der i dag er på området.

- Det var interessant at se, at f.eks. når det gælder Bankart læsion var der meget forskellige praksis på de forskellige hospitaler. Nogle steder gik patienterne til træning på hospitalet i syv uger efter operationen - andre steder blev de sendt til genoptræning i kommunen med det samme, fortæller fysioterapeuten.

Samme tilbud i Region Hovedstaden

Ifølge Susan Warming har arbejdet med forløbsbeskrivelsen betydet, at den faglige kvalitet af genoptræningen er blevet løftet. Den baserer sig nu på den bedst mulige evidens, det vil sige at patienter med en Bankart læsion i Region Hovedstaden nu kan modtage det samme ensartede genoptræningsforløb, uanset hvilket hospital de er blevet opereret på og hvilket kommunalt genoptræningssted de hører til.

Forløbsbeskrivelser for genoptræning

  • Forløbsbeskrivelserne laves af en arbejdsgruppe, der tæller medarbejdere på tværs af kommuner og regioner og på tværs af fag.
  • Arbejdsgruppen foretager et systematisk review af forskningslitteraturen på området
  • På den baggrund udarbejder de anbefalinger for genoptræningsforløbet
  • Forløbsbeskrivelsen for Bankart læsion er godkendt af de lægelige specialister på området og klar til at blive implementeret i Region Hovedstaden
  • I løbet af 2013 skal der udarbejdes beskrivelser for seks andre forløb, bl.a. amputationer, brækkede hofter og hoved-hals cancer.




Redaktør