Tal og fakta om afdelingen og klinisk forsøg med bugvægsblokade

​​

Om Anæstesiafdeling Z

 • Anæstesiafdeling Z på Bispebjerg Hospital består af tre anæstesi afsnit, et blok-rum, hvor der lægges ultralydsvejledte lokalbedøvende blokader samt Intensivafdelingen, Smerteklinikken, Giftlinjen og Sterilfunktionen.
 • Lægerne på afdelingen står for bedøvelse af patienter før og under operation og for smertebehandling efter operationen.
 • Intensiv Afdelingen varetager behandling og pleje af kritisk syge patienter fra samtlige af hospitalets specialer. Desuden modtages patienter fra lægeambulancen og andre intensive afdelinger i regionen.
 • Smerteklinikken undersøger, vurderer og behandler patienter med svære eller kroniske smerter.
 • Giftlinjen yder døgndækkende og landsdækkende telefonrådgivning om forgiftninger.
 • Sterilfunktionen leverer sterile varer til Bispebjerg Hospitals afdelinger.
 • Anæstesiafdelingen har i alt ca. 300 medarbejdere.
 • Afdelingen bedriver forskning og udvikling inden for bl.a. ultralydsvejledte perifere nerveblokader, væskeoptimering i forbindelse med operationer, blodtilførsel til hjernen og avanceret mitochondrie forskning.
 • Desuden deltager afdelingen i en række multicenter-projekter i samarbejde med andre hospitaler. 


Om kliniske forsøg med bugvægsblokade

 • Brugen af ultralydsvejledte blokader på Bispebjerg Hospital er omtrent fem-doblet, siden projektet med at udvikle de nye metoder gik i gang i 2007.
 • Formålet med de kliniske forsøg er at undersøge, om en ultralydsvejledt lokalbedøvelse af bugvæggen (bugvægsblokade) kan erstatte bedøvelse med epiduralblokade under forskellige typer af tarmoperationer.
 • Der vil blive gennemført i alt syv forskellige randomiserede kliniske forsøg inden for en række forskellige typer af tarmoperationer. I hvert forsøg deltager 50-70 patienter. I de forsøg, der undersøger, om bugvægsblokade kan erstatte epiduralblokade, vil alle patienter få lagt et kateder til epidural-blokade op inden operationen, så ingen patienter stilles ringere end andre.
 • Halvdelen af patienterne får smertebehandling via epiduralblokaden, mens den anden halvdel bliver bedøvet ved ultralydsvejledt lokalbedøvelse i bugvægen. Der er tale om dobbelte blindforsøg, så hverken læge eller patient ved, hvilken behandling den enkelte patient får.
 • Resultaterne fra de første kliniske forsøg ligger klar om et år til halvandet.
 • Bevillingen på ca. 1.4. mio kr. dækker en periode på tre år. 


Redaktør