Det handler om at holde døden på afstand

​PORTRÆT. Militærtjeneste som premierløjtnant og læge om bord på en lægehelikopter fik Jens Børglum væk fra ambulatoriet og ind i anæstesien, hvor det handler om liv og død.

​​​


Jens Børglum. Foto: Claus Peuckert.

Oplevelserne i forsvarets l
ægehelikopter gav Jens Børglum smag for at arbejde med akutte patienter. Så han skiftede en karriere indenfor intern medicin ud med anæstesiologi.  

Lærer at bevare roen

I lægehelikopteren var Jens Børglum med til at behandle kritisk syge og tilskadekomne patienter fra bl.a. drukneulykker, trafikuheld og knivstikkerier. Han blev grebet af at hjælpe mennesker, der svæver mellem liv og død:

- Det fascinerende er, at du lærer at forblive rolig i yderst kritiske situationer. Når du først har lært de teknikker, der skal til, så kan du holde liv i dødssyge patienter ved at give dem kunstig vejrtrækning og holde deres hjerte i gang. Man føler, at man kan styre døden og forsinke det uafvendelige, mens kirurgerne arbejder, siger han.

Efter den erfaring gav det ikke mening for Jens Børglum at vende tilbage til et 8-16 job på et ambulatorium for diabetes patienter. Så han måtte starte forfra i en uddannelsesstilling for at lære det anæstesiologiske speciale fra bunden, selvom han havde syv års arbejde inden for forskning og endokrinologi bag sig.

- Jeg fandt ud af, at jeg ingenting kunne - og måtte lære det hele forfra. På lægestudiet havde jeg nemlig næsten intet om lært om anæstesi, som jo drejer sig om meget kraftige stoffer, understreger han. 

Der er status i det akutte

Overlægen oplever, at det akutte arbejde har fået en højere status og større opmærksomhed de sidste år. De nye supersygehuse skal udstyres med store, moderne akutfaciliteter - og der satses mere og mere på accelererede patientforløb. Det betyder også, at mange flere unge læger end tidligere er interesserede i specialet. 


Mange af de unge læger er Jens Børglum med til at uddanne på Anæstesiologisk Afdeling Z - bl.a. i blok-skolen, hvor de yngre læger bliver trænet i at arbejde med ultralydsvejledte blokader til lokalbedøvelse.

Fremtid i ultralyd

I dag er overlægen kolossalt glad for sit faglige sporskifte. Og sidder nu i en stilling på Bispebjerg Hospitals Afdeling Z hvor han står i spidsen for at udvikle nye metoder til ultralydsvejledt lokalbedøvelse ved forskellige typer af operationer. Et område, han har opdyrket gennem besøg hos kolleger i bl.a. USA, Canada, Østrig og Hong Kong.


- Ultralyd er fantastisk spændende at arbejde med. Det gør det muligt at bedøve patienter med meget stor præcision og et meget lille indgreb. I stedet for at bedøve hjernen, så bedøver vi direkte de enkelte nerver, der forsyner operationsområdet. Det er der store perspektiver i, slutter overlægen.​

Redaktør