Vi vil kende patienterne til bunds

Forskningsprojektet MapOut II giver lungemedicinerne mere viden om den enkelte astmapatient - og dermed mulighed for at målrette behandlingen. 

​Er det nu​​ astma? Eller skyldes åndenøden snarere dårlig kondi - eller måske psykiske problemer, f.eks. angst, der gør det vanskeligt at trække vejret?

Det er nogle af de spørgsmål, Lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler søger svar på med forskningsprojektet MapOut II.

Forskningsprojektet giver mere viden om forskellige undergrupper af astmapatienter. Og det er dermed et godt udgangspunkt for, at Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler kan leve op til sin vision "Vi vil yde den ideelle patientbehandling".


Professor Vibeke Backer, Lungemedicinsk Afdeling. (Foto: Claus Peuckert)

Siden 1. marts i år har patienter over 15 år, der bliver henvist til undersøgelse for astma på Lungemedicinsk Afdeling, fået tilbudt en udredning, der er langt mere grundig end normalt.

Viden om hele ​​​patienten

Ved at undersøge helt almindelige patienter med symptomer på astma grundigt, får lægerne en dybere viden om patienterne. Astma viser sig nemlig forskelligt hos patienterne. Nogle får meget svære anfald, mens andre f.eks. kun er generet, når de dyrker sport. Hos nogle kan astma helt overses, fordi deres lungefunktion er normal det meste af tiden.

- I dag kender vi ikke vores patienter til bunds. Og derfor ved vi heller ikke, om vi bruger vores ressourcer rigtigt. MapOut II giver os virkelig solid viden om de mennesker, vi undersøger, fortæller professor Vibeke Backer fra Lungemedicinsk ​Afdeling. En viden, som hun håber vil kunne bruges til at målrette udredning og behandling af astma, så den i fremtiden kommer til at passe endnu bedre til den enkelte patient.

Forskellige typer as​​tma

I forskningsprojektet følger lægerne løbende op mod 300 forskellige astmapatienter i et år fra udredning til behandling og måler virkningen af behandlingen. Det giver dem ny viden om, hvilke former for behandling, der virker bedst på de forskellige undertyper af astma. Astma er nemlig ikke bare ast​ma - der findes en hel række af forskellige undertyper, som man i dag ikke kender den nøjagtige udbredelse af.

Pakkefor​​løb

Professor Vibeke Backer forudser, at den viden, der kommer ud af forskningsprojektet, på lidt længere sigt kan føre til, at der bliver udviklet ”pakkeforløb” for forskellige typer af astmapatienter som vi kender det fra f.eks. kræft- og hjertesygdomme. Ligesom den nye viden kan bruges til at udvikle forskningsbaserede tests, der også kan bruges af Akutmodtagelsen, når de får patienter ind med åndenød.

- Jo mere viden, vi får om de forskellige typer af astmapatienter, jo mere effektive undersøgelser og behandling kan vi tilbyde. Forskningsprojektet kan hjælpe os med at bruge ressourcerne bedst muligt, slutter professoren.​


Redaktør