Ny test til hurtig sporing af corona

Test for corona-virus er mange steder begrænset af infrastruktur og testfaciliteter, og man tester derfor kun i alvorlige tilfælde. Det giver et usikkert billede af smittetrykket, men det vil en ny type test fra DTU lave om på i samarbejde med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
Vent...

foto af ny test til covid.jpg

PlasmonDetect er en hurtigtest, hvor der podes fra slimhinden i næsen med en steril vatpind som føres over i en speciel væske, der skifter farve hvis covid-19 virus er tilstede. Testen ventes at tage ca. 30 minutter. 

En af de afgørende faktorer for at kunne håndtere spredningen af COVID-19 er massiv test i befolkningen. Derfor vil en hurtig test, som kan udføres lokalt og uden omfattende faciliteter, kunne gøre en stor forskel. 

Tester med nanopartikler og molekylestrukturer

For at adressere ulemperne ved de nuværende standardtests vil DTU – sammen med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Hvidovre Hospital samt den danske virksomhed PentaBase – udvikle PlasmonDetect, der er en ny molekylær diagnostisk teknologi til hurtig detektion af SARS-CoV-2. 

”Plasmonic streng-displacement amplification (PSDA) assay” er en kolorimetrisk metode baseret på en unik kombination af molekylære strukturer og guld-nanopartikler. Teknologien udnytter den seneste viden inden for molekylærbiologi og nanoteknologi og er i stand til at opdage viralt RNA med høj specificitet, effektivitet og hurtighed ved stuetemperatur,” siger Yi Sun, der er lektor på DTU Sundhedsteknologi.

Det medfører, at man allerede ved årsskiftet ved hjælp af PlasmonDetect vil kunne teste for COVID-19 på en meget simplere og hurtigere måde, tæt på patienten. 

”Vi mener, at den instrumentfri teknologi vil være et værdifuldt værktøj til test af patienter, der indlægges akut på vores hospitaler og patienter, der skal have foretaget procedurer, hvor der er en høj risiko for spredning af smitte. Det vil understøtte vores muligheder for at isolere de patienter, der testes positiv og undgå isolering af en større gruppe patienter, som testes negative,” siger vicedirektør med ansvar for forskning Kirsten Wisborg fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Langt færre omkostninger 

PSDA-assayet er praktisk og omkostningseffektivt, da det er instrumentfrit og ikke kræver anvendelse af dyre enzymer og fluorescerende mærker. Analysen kan leveres på lægekontorer, akutafdelinger, akutte plejeklinikker og andre ressourcebegrænsede steder. Det er forskernes forventning, at den nye metode både vil kunne spare tid og ressourcer i forbindelse med transport og analyse, reducere presset på de centrale laboratorier og gøre det muligt for flere mennesker at blive testet. En sådan hurtig diagnostisk teknik vil øge effektiviteten af samfundets reaktion på pandemien markant.

Fakta: Standardtest

Den nuværende standardmetode, som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) og Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, kaldes kvantitativ omvendt transkriptionspolymerase-kædereaktion (qRT-PCR). Den type tests kræver imidlertid veludstyrede laboratoriefaciliteter, højt kvalificerede teknologier og flere reagenser. På grund af infrastrukturbegrænsningerne og forsyningsmangel er efterspørgslen på testkapaciteten stærkt stigende i både EU og verden. 
Da antallet af smittede fortsætter med at stige, er de fleste lande nødt til at stoppe med at teste milde tilfælde og i stedet koncentrere sig om sårbare patienter, sundhedsarbejdere og patienter, der kræver indlæggelse. I mange tilfælde resulterer strategien i forsinket diagnose og behandling og giver begrænset information om antallet af smittede. Det får en negativ indflydelse på de enkelte landes strategier og initiativer.

Projektet PlasmonDetect er støttet af EIT Health under opfordring 'COVID-19 Rapid Response'. 
Det samlede budget fra EIT er 490.612 euro. Perioden er fra 01/05/2020 til 31/12/2020. 

Der er fire partnere i projektet: 
DTU Sundhedsteknologi
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Hvidovre Hospital 
PentaBase ApS. 

Kontakt 
DTU: Yi Sun, suyi@dtu.dk - 26 67 39 98 og Mohsen Mohammadniaei, mohmo@dtu.dk
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Henriette Husum Bak-Jensen, hbak0011@regionh.dk – 91 16 79 62


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor