​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sundhedsklynge Byen

Der er etableret​ sundhedsklynger omkring de 5 akuthospitaler i Region Hovedstaden.
I Sundhedsklynge Byen indgår Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt almen praksis.​​

Om Sundhedsklynge Byen

Sundhedsklyngen skal styrke sammenhæng og sikre bedre forløb på tværs af sektorer.

Sundhedsklyngen skal også være drivende i en styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling af det nære sundhedsvæsen. Den skal bl.a. prioritere indsatser, der imødekommer de lokale behov og som sikrer bedre og mere sammenhængende patientforløb.

Sundhedsklyngerne skal samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om, herunder:

  • Ældre medicinske borgere
  • Borgere med kronisk sygdom
  • Borgere med psykiske lidelser.

Sundhedsklynge Byen rummer et politisk niveau og et fagligt niveau. På denne side finder du informationer om den faglige sundhedsklynge.

Læs mere om Politisk sundhedsklynge Byen

Den faglige sundhedsklynge erstatter det tidligere samordningsudvalg og består fortsat af repræsentanter fra hospital, kommuner og almen praksis.​​

Forretningsorden for Faglig sundhedsklynge Byen​​Redaktør